Partners

Kennisagenda voor het onderwijs

Op 5 april 2022 is de eerste Kennisagenda voor het onderwijs gepubliceerd en gelanceerd.

Kennisagenda voor het onderwijs

In 2021 hebben onderwijsonderzoekers, beleidsmedewerkers en onderwijsprofessionals in co-creatie zes thema’s geselecteerd. Daarnaast hebben ze zogenoemde ‘gamechangers’ uitgewerkt voor elk thema. De Kennisagenda is een belangrijke bouwsteen voor het NRO-onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’.

De Kennisagenda is nu klaar. Maar daarmee staan we pas aan het begin. Wilt u bijdragen aan evidence-informed werken in het onderwijs? Ga dan met de Kennisagenda aan de slag!

Gebruik de zes thema’s om het gesprek aan te gaan, kennis te delen en nieuwe onderzoeken op te starten. Bespreek bijvoorbeeld met collega’s hoe uw leerlingen, studenten en scholen ervoor staan op deze thema’s.

Wat gaat goed en welke kennis en ervaring zou u kunnen delen met (andere) scholen en onderwijspartners? Op welke thema’s zijn juist nog stappen te zetten? Welke onderzoeksvragen hebben een grote meerwaarde voor het onderwijs? En welke onderzoeksinitiatieven zou u, samen met collega’s, kunnen opzetten om nieuwe kennis te ontwikkelen?

Volop kansen en mogelijkheden!

Bron: website Kennisagenda