Partners

Vooraankondiging drie calls for proposals

Kennis voor onderwijs van de toekomst

Vooraankondiging drie calls for proposals

Het NRO publiceert binnenkort drie calls for proposals voor onderzoek op basis van de landelijke thema’s uit de Kennisagenda. Deze calls maken onderdeel uit van het NRO onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’, dat zal bestaan uit twee extra grote rondes. Er zal zowel praktijkgericht, beleidsgericht als fundamenteel onderzoek gefinancierd worden, ook gericht op het hoger onderwijs als het gaat om de kwaliteit van de leraren en hun opleiding. Aanvragers krijgen veel ruimte en mogelijkheden om keuzes te maken in de aanvraag die ze willen indienen.

Thema’s waarop aanvragen kunnen worden ingediend zijn: 1. Kennis en vaardigheden van leerlingen; 2. Toegang tot een inclusieve(re) leeromgeving; 3. Technologie in het onderwijs; 4. Gelijke kansen; 5. Kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteit van hun opleiding; 6. School als lerende en professionele organisatie.

Zie de website en nieuwsbrief van NRO voor meer informatie.