Publicaties

‘Vertrek vanuit het basiskamp’

De expeditie lerarenagenda heeft een eerste tussenrapportage opgeleverd.

‘Vertrek vanuit het basiskamp’

Het eerste deelrapport betreft een verslag van een onderzoek naar de wijze waarop er sprake is van het adaptief vermogen in het Nederlandse onderwijsveld en in de wisselwerking tussen micro-, meso- en macroniveau van leraarschap; en naar de belangrijkste kenmerken en verklarende en transfereerbare mechanismen van dit adaptief vermogen?

Deelvragen die beantwoord worden zijn:
(1) Hoe ziet adaptief vermogen er uit? (gedrag);
(2) Wat zijn percepties van en ervaringen met adaptief vermogen? (beleving);
(3) Welke kenmerken en mechanismen liggen ten grondslag aan adaptief vermogen?; en
(4) Wat is de transferwaarde van kenmerken en mechanismen van adaptief vermogen?

Download hier het rapport.