Tag: voorzitter

Van de voorzitter

In ons meerjarenbeleidsplan spreken we de ambitie uit dat we willen werken aan een actueel en relevant…

Van de voorzitter

Er gaat iets nieuws beginnen… Na de zomervakantie maken we met elkaar een nieuwe start: niet alleen in de scholen, partnerschappen en lerarenopleidingen maar ook bij Velon.