Vereniging

Van de voorzitter

Er gaat iets nieuws beginnen… Na de zomervakantie maken we met elkaar een nieuwe start: niet alleen in de scholen, partnerschappen en lerarenopleidingen maar ook bij Velon.

Van de voorzitter

Er staat een nieuw jaar voor de deur met een aantal uitdagingen waar we graag met elkaar de schouders onder willen zetten. Dat doen we met elkaar: bestuur, bureau, de Ledenraad, alle betrokkenen bij de beroepsregistratie en de vele actieve leden die onze beroepsvereniging rijk is. En dat doen we in een context waarin grote en complexe problemen ons dagelijks bestaan beïnvloeden. Die problemen kunnen we niet zelf oplossen maar ik hoop dat we, ieder op onze plek, ook dit jaar een bijdrage kunnen leveren aan het leefbaarder maken van deze wereld en het bieden van hoop.

We werken dit jaar bij Velon met een nieuw meerjarenbeleidsplan, waarin één van onze voornemens is om een relevante beroepsvereniging te zijn voor een diverse groep lerarenopleiders. Lerarenopleiders die werkzaam zijn op scholen en lerarenopleidingen, en leraren begeleiden maar ook lerarenopleiders die startende leraren coachen of professionalisering vormgeven voor ervaren leraren, etc. In het komende jaar willen we al deze groepen nog actiever bij Velon betrekken en mogelijkheden bieden voor professionalisering.

Dit jaar najaar valt er op allerlei manieren al van ‘dat nieuwe’ te proeven, denk aan interessante webinars die op stapel staan met verschillende partners in ons netwerk, een online leesclub, de Velon studiedag in Rotterdam, de tweede Dag van de Lerarenopleider, etc. Ik wil je aanmoedigen om onze agenda te bekijken en interessante bijeenkomsten die je ziet ook te delen in je netwerk. Op deze manier kunnen we Velon ook echt hét professionaliseringsplatform voor een brede groep lerarenopleiders maken.

Ten slotte, in de recent gestarte werkgroep ‘kwaliteit van lerarenopleiders’, waarin door ervaren lerarenopleiders wordt gereflecteerd op de kwaliteit van ons beroep, viel tijdens de eerste bijeenkomst het woord ‘beroepstrots’. Hoe mooi zou het zijn als we deze beroepstrots vaker met elkaar delen. Ik nodig je uit om je trots momenten te delen via het bericht over de Dag van de Lerarenopleider op onze LinkedIn pagina. Laat zien dat je (een trotse) lerarenopleider bent!

Helma Oolbekkink-Marchand