Vereniging

Van de voorzitter

Van de voorzitter

In ons meerjarenbeleidsplan spreken we de ambitie uit dat we willen werken aan een actueel en relevant beroepsregister voor lerarenopleiders (BRLO). In de afgelopen jaren hebben talloze lerarenopleiders in verschillende rollen de schouders gezet onder de beroepsregistratie in de ontwikkeling, de vormgeving van registratietrajecten en de gesprekken rondom registratie en prolongatie. Voor heel veel lerarenopleiders heeft de registratie een belangrijke bijdrage geleverd aan bewustwording van de rollen die zij spelen als lerarenopleider, reflectie op hun beroepspraktijk en gerichte professionalisering als lerarenopleider.

We merken echter ook dat de huidige ontwikkelingen in en rondom het onderwijs en de lerarenopleidingen en signalen uit het veld aanleiding zijn om de beroepsregistratie te gaan herzien. Inmiddels is een enthousiaste en zeer ervaren groep lerarenopleiders gestart met een reflectie op de kwaliteit van de lerarenopleider. Zij zullen begin 2023 input vragen vanuit de beroepsgroep en zullen medio 2023 hun bevindingen wereldkundig maken. Ook wordt in de huidige opzet van de beroepsregistratie geprobeerd om tegemoet te komen aan signalen van deelnemers die bijvoorbeeld aangeven dat de registratie teveel een ‘keurslijf’ is. Zo proberen we in het klein door lopende aanpassingen in het traject en ook in het groot door een fundamentele reflectie op de beroepsregistratie te werken aan de actualiteit.

Vanuit alle betrokkenen bij de beroepsregistratie is er openheid om in gesprek te gaan over signalen om het huidige traject te verbeteren en ook verwelkomen we ideeën voor de herziening. Je kunt altijd contact opnemen met het Velon bureau (femke.vanglansbeek@velon.nl) of een van de betrokken bestuursleden bij de beroepsregistratie (Helma Oolbekkink, Karin Derksen of Karen Slot)

Op onze pagina ‘Downloads‘ vind je het gehele meerjarenbeleidsplan én een mooie visual van het plan.

Helma Oolbekkink-Marchand