Tag: tijdschriftvoorlerarenopleiders

Leren professioneel observeren met beeldmateriaal: kansen en uitdagingen

Professioneel kunnen observeren is een essentiële vaardigheid voor (student-)leraren.

Klaar voor de start?

Wat studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs leren over leesproblemen en dyslexie.

Registreren en prolongeren van lerarenopleiders: beoordeling of professionele groei?

Registreren en prolongeren van lerarenopleiders zijn ingericht als beoordelingsproces, waarbij de kandidaten – lerarenopleiders die zich willen laten registreren of hun registratie willen prolongeren – aan bepaalde eisen moeten voldoen.

Drie soorten dialogen om actief en constructief van de eigen onderwijspraktijk te leren

Dit artikel laat onderzoek zien naar kenmerken van drie soorten dialogen bij het leren van de eigen onderwijspraktijk: supervisiedialogen, peerdialogen en zelfdialogen.

De kracht van een persoonlijk verhaal

Oral history als methodiek voor inclusief en divers geschiedenisonderwijs op de tweedegraads lerarenopleiding.

Het tweede nummer van Tijdschrift voor Lerarenopleiders is er weer!

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is onmisbaar voor elke lerarenopleider die bij wil blijven…

Onderwijsassistenten in het taal- en reken-wiskundeonderwijs Wat is er nodig?

Het lerarentekort maakt dat onderwijsassistenten steeds vaker de verantwoordelijkheid krijgen voor het verzorgen van onderwijs.

Grip op persoonsvorming

Hoe bedachtzaamheid na actie aankomende leerkrachten kan voorbereiden op hun rol op het gebied van persoonsvorming.