Tag: tijdschriftvoorlerarenopleiders

Vacature redactie Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders komt viermaal per jaar uit. De redactie heeft een vacature. Interesse? Lees verder!

Nieuwe aanpak voor de betrokkenheid van langstudeerders in een online afstudeercafé

Bij studenten pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam is in het schooljaar 2020-2021 een nieuwe aanpak voor langstudeerders uitgeprobeerd.

Intervisie in de international classroom via een scaffolded online tool

In het kader van een NRO Senior Fellowship beurs met als thema The International Classroom is een online tool ontwikkeld die intervisie plaats- en tijdonafhankelijk faciliteert.

Culturele diversiteit voor de klas

Aanmoedigen van Pabostudenten met een migratieachtergrond

Begeleiding op maat voor innovatieve collega’s in opleiding

Aankomende leraren brengen een innovatief potentieel binnen in de scholen. In deze studie zijn tien aankomende leraren geïnterviewd die aangemerkt zijn door hun Nederlandse universitaire lerarenopleiding als bijzonder innovatief.

Het tijdschrift voor Lerarenopleiders is er weer!

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is onmisbaar voor elke lerarenopleider die bij wil blijven…

Formatief evalueren in de lerarenopleidingen. Een analyse van de kennisbases.

Docenten zijn zich steeds meer bewust van het belang van formatief evalueren. Het versterkt het leren van de leerlingen, zorgt voor een grotere betrokkenheid bij het eigen leerproces en bewerkstelligt dat het leren beter beklijft.

Leren redeneren over grammatica in de hbo-lerarenopleiding Nederlands

Studenten aan hbo-lerarenopleidingen Nederlands blijken er niet voldoende toe in staat om te redeneren over grammatica.