Tijdschrift

Nieuwe aanpak voor de betrokkenheid van langstudeerders in een online afstudeercafé

Bij studenten pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam is in het schooljaar 2020-2021 een nieuwe aanpak voor langstudeerders uitgeprobeerd.

Nieuwe aanpak voor de betrokkenheid van langstudeerders in een online afstudeercafé

De aanleiding tot de nieuwe aanpak was de constatering dat veel langstudeerders door allerlei belemmeringen niet fysiek deelnemen aan het onderwijs of uitvallen. Voor studenten met vertraging valt de sociale structuur vaak weg, omdat er geen vaste groepsbijeenkomsten meer zijn en docenten vaak van studenten verwachten dat ze zelf hun studievoortgang bewaken. Juist deze groep lijkt baat te hebben bij een sociale structuur die hen helpt om betrokken te blijven bij hun docenten en medestudenten. Het idee ontstond al voor corona om voor én met deze studenten een online platform te creëren (het online afstudeercafé), waardoor zij mogelijkheden zouden krijgen voor online begeleiding bij het afstuderen en ontmoeting met andere studenten.

Acht master en elf bachelor studenten hebben deelgenomen aan het in coronatijd volledig online uitgevoerde project. Het bleek dat het 24/7 bereikbare online afstudeercafé langstudeerders een mogelijkheid biedt om de studie vol te houden, op te pakken of af te ronden. Het café werd als laagdrempelig ervaren. Uit de ervaringen bleek dat de relatie met medestudenten en docent online goed tot stand kwam. Studenten gaven aan elkaar beter te kennen dan in een fysieke klas, zij deelden kennis en kregen grip op hun afstuderen. De rol van de docent als e-moderator is cruciaal voor het succes van het online platform.

Lees verder via de mediatheek.

Over het Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde editie steeds een themanummer is. In het tijdschrift delen lerarenopleiders onderzoeksresultaten, praktijkervaringen, ideeën en opinies