Tijdschrift

Begeleiding op maat voor innovatieve collega’s in opleiding

Aankomende leraren brengen een innovatief potentieel binnen in de scholen. In deze studie zijn tien aankomende leraren geïnterviewd die aangemerkt zijn door hun Nederlandse universitaire lerarenopleiding als bijzonder innovatief.

Begeleiding op maat voor innovatieve collega’s in opleiding

In de interviews zijn deze aankomende leraren bevraagd over de door hen ervaren stimulerende en belemmerende factoren bij het uitvoeren van hun innovaties binnen de context van de stageschool en/of in de lerarenopleiding. Beschreven innovaties vonden vooral plaats binnen de context van de eigen les, maar werden wel gedeeld met geïnteresseerden daarbuiten, zowel binnen school als binnen de opleiding. Studenten ervoeren op de stageschool vooral de ruimte om te experimenteren, daarbij ondersteund door positieve feedback. Vanuit de opleiding werd vooral inspiratie en ook positieve feedback van een lerarenopleider die dicht bij hen stond als stimulerende factor genoemd.

Belemmerende factoren op de stageschool waren werkdruk, weerstand bij (ervaren) collega’s en de situatie dat ze als stagiair weinig mandaat hadden om te innoveren. Op de opleiding werd met name de studeerbaarheid en hoeveelheid -traditionele- opdrachten naar voren gebracht. In het kader van samen opleiden zouden de samenwerkende partners met elkaar het gesprek aan moeten gaan hoe zij belemmeringen voor studenten kunnen wegnemen teneinde de innovatiekracht van aankomende leraren ten volle te kunnen benutten om kwalitatief goed onderwijs te blijven verzorgen.

Gebaseerd op de interviews worden verschillende gespreksonderwerpen aangedragen.

Lees verder via de mediatheek.

Over het Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde editie steeds een themanummer is. In het tijdschrift delen lerarenopleiders onderzoeksresultaten, praktijkervaringen, ideeën en opinies.