Tijdschrift

Registreren en prolongeren van lerarenopleiders: beoordeling of professionele groei?

Registreren en prolongeren van lerarenopleiders zijn ingericht als beoordelingsproces, waarbij de kandidaten - lerarenopleiders die zich willen laten registreren of hun registratie willen prolongeren - aan bepaalde eisen moeten voldoen.

Registreren en prolongeren van lerarenopleiders: beoordeling of professionele groei?

Tijdens dit beoordelingsproces wordt ook geleerd, zowel door kandidaten als hun beoordelaars. Beoordelaars hebben aangegeven behoefte te hebben aan mogelijkheden om deze leerprocessen te expliciteren. We hebben daarvoor gewerkt met het model van professionele groei (Clarke & Hollingsworth, 2002).

Het model voor professionele groei dat we in dit artikel schetsen, helpt om zicht te krijgen op leerprocessen en is veelvuldig gebruikt om leerprocessen van leraren in kaart te brengen. Ook lerarenopleiders kunnen het gebruiken om grip te krijgen op hun eigen leerproces (Kools & Van Wessum, 2020). We presenteren het model en geven voorbeelden hoe we het model gebruikt hebben om het leerproces van kandidaten en hun beoordelaars zichtbaar te maken. We maken inzichtelijk hoe het werken en leren met het model werkt, hoe dit het proces van registreren en prolongeren versterkt en wat het aan leeropbrengst heeft gebracht voor betrokken kandidaten en hun beoordelaars.

Lees verder via de mediatheek.

Over het Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde editie steeds een themanummer is. In het tijdschrift delen lerarenopleiders onderzoeksresultaten, praktijkervaringen, idee├źn en opinies