Nieuws

Webinar 2: De Staat van de Lerarenopleider

Het webinar op 12 januari wordt verzorgd door Gerda Geerdink, Marijke Gommers, Marije Bent, Evelien van Geffen, Peter Sniekers en Anna van der Want. Meld je nu aan!

Webinar 2: De Staat van de Lerarenopleider

Velon organiseert de komende tijd drie webinars rondom De Staat van de Lerarenopleider. De webinars zijn een verjaardagscadeautje in het kader van het 45-jarig jubileum van Velon.

Tijdens een webinar ga je met de auteurs en met collega’s in gesprek over de inhoud van de verschillende hoofdstukken. Het tweede webinar is gepland op dinsdag 12 januari van 15.30 uur tot 17.00 uur. In dit webinar staan hoofdstuk 3 ‘Hoe word je lerarenopleider’ en hoofdstuk 5 ‘Hoe blijf je een goede lerarenopleider’ uit De Staat centraal. 

Webinar 2

Hoofdstuk 3 is geschreven door Marije Bent, Evelien van Geffen, Cui Ping, Gonny Schellings, Peter Sniekers, Anna van der Want en Douwe Beijaard. Lerarenopleiders starten in het beroep vanuit diverse achtergronden. De inductie van lerarenopleiders houdt echter nog onvoldoende rekening met de uiteenlopende leerbehoeften van lerarenopleiders. Hoofdstuk 3 laat zien dat er consensus is over het belang van inductieprogramma’s voor starters, maar dat deze nog onvoldoende worden aangeboden in de praktijk. Dit is een opvallende conclusie in de wetenschap dat startende lerarenopleiders meestal drie jaar nodig hebben om in te groeien in het beroep.

Om de kwaliteit van lerarenopleiders als beroepsgroep te borgen is door Velon een beroepsstandaard en bijbehorende registratieprocedure ontwikkeld. Lerarenopleiders hebben met elkaar bepaald welke kennis, vaardigheden en houding gewenst zijn bij lerarenopleiders. In hoofdstuk 5 – geschreven door Gerda Geerdink en Marijke Gommers – lezen we dat de registratie van lerarenopleiders als een belangrijke manier van kwaliteitsborging kan worden gezien. De bijna 1500 geregistreerde lerarenopleiders laten zien dat zij zich actief verbinden aan de beroepsstandaard.

Over de auteurs

Dr. Gerda Geerdink werkt als associate lector binnen het Kenniscentrum Kwaliteit van leraren van de Academie Educatie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het thema van het lectoraat is kwaliteiten van lerarenopleiders. 

Marijke Gommers werkte als docent Pedagogiek en Onderwijskunde op de pabo bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze is actief bij zowel de organisatie als kwaliteitsborging van het Beroepsregister.

Marije Bent, MSc (Aeres Hogeschool Wageningen) is werkzaam als onderzoeker en lerarenopleider en coördineert de lerarenopleiding Dienstverlening en Producten voor de beroepsgerichte vakken.

Evelien van Geffen, MSc (Hogeschool van Amsterdam) is werkzaam als onderwijskundige en lerarenopleider en is voorzitter van de Velon-themagroep Beginnende lerarenopleiders.

Drs. Peter Sniekers, MA, MEd, is verbonden aan de Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving van Fontys Hogeschool voor de Kunsten en de Fontys Lerarenopleiding Tilburg en is werkzaam als lerarenopleider
en docent kunsttheorie. Tevens is hij lid van de Velon-themagroep Beginnende lerarenopleiders.

Dr. Anna van der Want (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) is werkzaam als onderzoeker en lerarenopleider. Zij is penningmeester in het Velonbestuur en tevens is zij lid van de Velon-themagroep Beginnende
lerarenopleiders.

Opzet van het webinar

Tijdens het webinar pitchen de auteurs kort hun eigen hoofdstuk. Daarna gaan de aanwezigen in breakout rooms in discussie over de inhoud van de hoofdstukken.

Aanmelden

Het webinar is vrij toegankelijk voor leden. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@velon.nl. Ben je nog geen lid? Schrijf je in, waarna je meteen deel kunt nemen aan het webinar.

Alle deelnemers ontvangen kort van te voren de link voor het webinar. Vanwege het 45-jarig jubileum van Velon ontvangen deelnemers ook een cadeautje per post. 

Meld je ook aan voor: 
Webinar 3: Anja Swennen over de professionele identiteit van lerarenopleiders
Webinar 4: De Staat van de Lerarenopleider