Nieuws

Velon presenteert De Staat van de Lerarenopleider

In het kader van het 45-jarig jubileum publiceert Velon De Staat van de Lerarenopleider. Een online uitgave over de lerarenopleider en de beroepsgroep anno 2020.

Velon presenteert De Staat van de Lerarenopleider

Met De Staat van de Lerarenopleider wil Velon het beroep van lerarenopleider in de schijnwerpers zetten. Als een foto tonen we de beroepsgroep op dit moment en de ontwikkelingen waar lerarenopleiders voor staan. We doen dit aan de hand van een aantal vragen, zoals ‘Wie zijn lerarenopleiders?’, ‘Hoe ontwikkelen lerarenopleiders zich?’ en ‘Welke ontwikkelingen in de nabije toekomst zijn relevant voor lerarenopleiders?’

De publicatie bevat zes inhoudelijke bijdragen, die worden geïllustreerd met portretten van enkele lerarenopleiders en feiten en cijfers over onze beroepsgroep. De uitgave is tot stand gekomen onder redactie van Helma Oolbekkink – Marchand, Quinta Kools, Harry Stokhof en Maaike Vervoort.

Beroep in beweging

De Staat van de Lerarenopleider laat zien dat het lerarenopleidersberoep sterk in beweging is. Zo wordt het beroep diverser door de verschillende ontwikkelingen in onderwijs en samenleving. Ook is er een beweging merkbaar naar bredere en meer teamgerichte professionalisering. Tevens zien we dat de behoeft aan inductie in het beroep groot is. Daarnaast wordt de ontwikkeling beschreven die de registratie voor lerarenopleiders heeft gemaakt (BRLO) naar meer flexibiliteit en maatwerk. Hier zit ook een sterk van, voor, door karakter in.

De Staat van de Lerarenopleider wijst ook op het belang van de ontwikkelingen in onderwijs en samenleving die relevant zijn voor lerarenopleiders. Dat vraagt om een actieve en responsieve groep die inspeelt op en betrokken wordt bij relevante ontwikkelingen. Dat laatste is vaak nog niet aan de orde.

Webinars rondom De Staat

De Staat van de Lerarenopleider is de eerste ooit gemaakt. Wij hopen dat de publicatie lerarenopleiders inspireert met elkaar in gesprek te gaan over het beroep van lerarenopleider en de beroepsgroep. Velon organiseert de komende tijd een aantal webinars rondom De Staat:

Webinar 12 januari De Staat van de Lerarenopleider
Webinar 8 februari De Staat van de Lerarenopleider

Laat zien waar je Staat

We dagen lerarenopleiders uit om ook te laten zien waar je Staat! Post een foto van jezelf met een afbeelding van De Staat op social media, onder #Velon. Nomineer dan ook 2 collega’s van wie jij vindt dat ze ook moeten laten zien waar ze Staan!