Evenementen

Webinar 4: De Staat van de Lerarenopleider

Het webinar op 8 februari wordt verzorgd door Helma Oolbekkink-Marchand, Quinta Kools en Hanneke de Laat.

Webinar 4: De Staat van de Lerarenopleider

Velon organiseert de komende tijd drie webinars rondom De Staat van de Lerarenopleider. De webinars zijn een verjaardagscadeautje in het kader van het 45-jarig jubileum van Velon.

Tijdens een webinar ga je met de auteurs en met collega’s in gesprek over de inhoud van de verschillende hoofdstukken. Het tweede webinar is gepland op maandag 8 februari van 15.30 uur tot 17.00 uur. In dit webinar staan hoofdstuk 4 ‘Hoe blijf je lerarenopleider’ en hoofdstuk 6 ‘Welke uitdagingen liggen er voor lerarenopleiders in de nabije toekomst? ’ uit De Staat centraal. 

Webinar 4

Lerarenopleiders professionaliseren zich veelal op eigen initiatief vanuit de verschillende leerbehoeften die zij hebben. Lerarenopleiders staan voor de uitdaging om zich voortdurend te professionaliseren vanwege de  complexiteit van het beroep en de voortrekkersrol die zij in het onderwijs vervullen. Uit hoofdstuk 4, geschreven door Helma Oolbekkink-Marchand en Bregje de Vries, blijkt dat er een duidelijke tendens is om meer teamgericht te professionaliseren. Zo zijn er trajecten waarbinnen lerarenopleiders van lerarenopleidingen en scholen samen leren en wordt de diversiteit van lerarenopleiders meer erkend binnen professionaliseringsactiviteiten. Helma Oolbekink-Marchand is namens de auteurs van dit hoofdstuk aanwezig. 

Lerarenopleiders werken in een belangrijk maatschappelijk speelveld: het onderwijs. De ontwikkelingen binnen dat onderwijs zijn van cruciaal belang voor het lerarenopleidersberoep. Quinta Kools en Hanneke de Laat schetsen in hoofdstuk 6 enkele van deze ontwikkelingen en reflecteert op de implicaties hiervan voor lerarenopleiders. Zo wordt in de komende jaren flexibel opleiden en nauwer samenwerken met het onderwijsveld nog belangrijker, terwijl lerarenopleiders daarnaast hun rol als poortwachter blijven vervullen.

Over de auteurs

Dr.ir. Quinta Kools is werkzaam als lector bij de Fontys Lerarenopleiding Tilburg. In haar lectoraat ligt de focus op het opleiden van leraren die voorbereid zijn op hun toekomst als onderwijsprofessional en op het vormgeven van onderwijs van/voor de toekomst. Ze geeft de module onderzoek in de Opleiding voor Opleiders van de VU. 

Drs. Hanneke de Laat is werkzaam als onderwijskundig beleidsadviseur bij de Fontys Lerarenopleiding Tilburg. In haar werk ligt de focus op het in co-creatie met studenten en collega’s (Fontys en het werkveld) werken aan het (her)ontwerpen en realiseren van onderwijs van/voor de toekomst. 

Dr. Helma Oolbekkink-Marchand werkt als lector ‘meervoudige professionaliteit van leraren’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij is bestuurslid van Velon en betrokken bij de portefeuille rondom professionalisering van lerarenopleiders. 

Opzet van het webinar

Tijdens het webinar pitchen de auteurs kort hun eigen hoofdstuk. Daarna gaan de aanwezigen in breakout rooms in discussie over de inhoud van de hoofdstukken.

Aanmelden

Het webinar is vrij toegankelijk voor leden. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@velon.nl. Ben je nog geen lid? Schrijf je in, waarna je meteen deel kunt nemen aan het webinar.

Alle deelnemers ontvangen kort van te voren de link voor het webinar. Vanwege het 45-jarig jubileum van Velon ontvangen deelnemers ook een cadeautje per post. 

Meld je ook aan voor: 
Webinar 2: De Staat van de Lerarenopleider
Webinar 3: Anja Swennen over de professionele identiteit van lerarenopleiders