beroepsregistratie

Waarom beroepsregistratie?

Je bent lerarenopleider. Een bijzonder beroep! Want leraar van de leraar word je niet zomaar.

Ga maar na: je bekwaamt je eerst in het leraarsvak. Vervolgens verwerf je kennis en vaardigheden waarmee je (aanstaande) leraren kunt opleiden, begeleiden en inspireren. Deze specifieke beroepsbekwaamheid mag en moet gezien worden. Daar kun jij voor zorgen door je te registreren in het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO). Hiermee positioneer je jezelf als een lerarenopleider die de eigen professionaliteit zelfkritisch onderhoudt en verhoogt. Het is belangrijk om dit te doen. Voor jezelf én voor al je collega’s. In dialoog met instituten en opleidingsscholen leveren we als beroepsgroep immers een onmisbare bijdrage aan goed, toekomstgericht onderwijs.

Het BRLO laat zien waar we voor staan: gewaarborgde professionele ontwikkeling en kwaliteit! Niet voor niets laten steeds meer collega’s zich registreren.

Klik hier voor de video met ondertiteling.

Wat betekent registratie voor jou?

Registratie in het BRLO geeft je inzicht in je functioneren en draagt bij aan je persoonlijke professionele ontwikkeling. Vijf geregistreerde lerarenopleiders uit het vo, po, mbo, hbo en wo vertellen in een filmpje wat dit voor hen betekent.

Bekijk de filmpjes

Committeer jij je aan kwaliteit?

Registratie in het BRLO betekent dat je jouw deskundigheid als lerarenopleider kan relateren aan de beroepsstandaard. Hierin is de grondslag van het beroep geformuleerd. Daarnaast bevat de beroepsstandaard vier bekwaamheidsgebieden die aangeven over welke bekwaamheden een lerarenopleider dient te beschikken om het beroep vorm te geven in de praktijk. Benieuwd of je jezelf herkent in dit profiel?

Lees meer over de beroepsstandaard

Meld je aan voor registratie

Wil jij je laten registeren in het Beroepsregister Lerarenopleiders? Meld je dan hier aan.

Laat zien dat je geregistreerd bent! > Klik hier voor het bericht

  • Hoeveel werkervaring moet je als lerarenopleider hebben om een kansrijke registratieaanvraag te kunnen doen?

    Deze vraag krijgen we vaker, met name van schoolopleiders. Artikel 1 van het BRLO-reglement bevat de volgende begripsbepaling: “Een lerarenopleider is werkzaam bij of ten behoeve van instituten of scholen waar (aanstaande) leraren opgeleid worden. Het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren behoort substantieel en structureel tot zijn kerntaak.”Substantieel en structureel opleiden zijn hierin de kernwoorden. Het betekent dat je in deze opleidende taak voldoende werkervaring moet hebben om te kunnen reflecteren op de grondslag en de bekwaamheidsgebieden in de beroepsstandaard. In de beroepsstandaard wordt de veelzijdigheid van de rol van lerarenopleiders in de grondslag en bekwaamheidsgebieden gespecificeerd. Vereiste voor een succesvolle aanvraag is dat je rol als opleider expliciet wordt beschreven en verantwoord. Begeleiden of coachen van de (aspirant-)leraar staat ten dienste van het opleiden. Als begeleidende of coachende taken geïsoleerd worden uitgevoerd, dat wil zeggen zonder dat de aanvrager ook opleidende taken heeft, spreken we niet van een lerarenopleider.De beroepsstandaard is opgesteld met een gemiddeld ervaren lerarenopleider voor ogen. We adviseren lerarenopleiders die net gestart zijn een (paar) jaar te wachten met de registratieaanvraag. Twijfel je hierover of heb je andere vragen over de registratieaanvraag? Mail dan naar info@brlo.nl. Je wordt dan teruggebeld voor een persoonlijk advies.