beroepsregistratie

Beroepsstandaard

Het fundament van de beroepsregistratie vormt de Beroepsstandaard voor lerarenopleiders. Je wordt opgenomen in het beroepsregister als je in je registratietraject aantoont dat je aan de beroepsstandaard voldoet. Ben je opleider op een opleidingsinstituut? Of schoolopleider binnen po, vo, mbo, hbo of wo? De standaard richt zich op alle lerarenopleiders, ongeacht (werk)context, doelgroep of vakdomein.

Grondslag en bekwaamheidsgebieden
Wat doet een lerarenopleider? Wat moet je als lerarenopleider kennen en kunnen? Hoe blijf je groeien in dit beroep? De beroepsstandaard beschrijft het beroep lerarenopleider en de generieke bekwaamheid van lerarenopleiders. In de beroepsstandaard wordt verwoord wat het beroep lerarenopleider inhoudt, over welke bekwaamheden een gemiddeld ervaren lerarenopleider beschikt en op welke kennis hij zijn handelen baseert.

“De beroepsstandaard richt zich op alle lerarenopleiders, ongeacht werkcontext.”

Perspectieven
Geregistreerde lerarenopleiders zijn actief in uiteenlopende werkomgevingen. Zij kunnen naast de kerntaken van een lerarenopleider andere taken en rollen in diverse werkcontexten vervullen. Dit wordt tot uitdrukking gebracht met de perspectieven, die in de afbeelding hieronder rondom de grondslag en de bekwaamheidsgebieden staan. Als je klikt op de afbeelding, kun je een nadere toelichting lezen op de bekwaamheidsgebieden. Het is gekoppeld aan de Kennisbasis voor lerarenopleiders.

Beroepsstandaardmodel
De perspectieven rondom de grondslag en de bekwaamheidsgebieden.

Belang van de beroepsstandaard
De beroepsstandaard:

  • geeft duidelijkheid over de aard van het beroep;
  • geeft een referentie voor de hele beroepsgroep;
  • biedt een richtsnoer voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders;
  • vormt de basis voor beroepsregistratie.