Focus op professie

Wat is het verschil tussen lerarenopleider, instituutsopleider en schoolopleider?

Lerarenopleiders zijn werkzaam bij of ten behoeve van instituten of scholen waar (aanstaande) leraren opgeleid worden.

Wat is het verschil tussen lerarenopleider, instituutsopleider en schoolopleider?

Het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren behoort substantieel en structureel tot hun kerntaak. Op deze wijze worden de lerarenopleiders in het kader van de beroepsregistratie gedefinieerd.

  • Lerarenopleider: overkoepelende term Lerarenopleider is een overkoepelende term voor een brede groep waarbinnen twee hoofdgroepen kunnen worden onderscheiden: lerarenopleiders die werken bij een instituut (instituutsopleiders) en lerarenopleiders die werken bij een school (schoolopleiders).
  • Instituutsopleider Instituutsopleiders leiden (aanstaande) leraren op binnen de context van een opleidingsinstituut waar (aanstaande) leraren opgeleid worden. Het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren behoort substantieel en structureel tot hun kerntaak.
  • Schoolopleider Schoolopleiders leiden (aanstaande) leraren op binnen de context van een school die het samen opleiden in het integraal personeelsbeleid heeft opgenomen. Het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren behoort substantieel en structureel tot hun kerntaak.
  • Zijn er andere groepen lerarenopleiders? Binnen opleidingsscholen zijn bijvoorbeeld werkplekbegeleiders actief. De invulling van de rol van werkplekbegeleider is per opleiding verschillend, met name binnen het mbo. Aan de hand van de beroepsstandaard kan bepaald worden of de werkplekbegeleider inderdaad handelt als een schoolopleider en zich zodoende in het beroepsregister voor lerarenopleiders kan registreren. De term waarmee iemands rol of functie in de praktijk wordt aangeduid, doet dus niet ter zake. Uitgangspunt bij de beroepsregistratie is de feitelijke situatie. Zowel het opleiden als het begeleiden van (aanstaande) leraren dient substantieel en structureel tot de kerntaak van de kandidaat-lerarenopleider te behoren.

We kunnen ons voorstellen dat er nog meer vragen zijn over de beroepsregistratie. Kijk daarom ook bij onze pagina met documentatie of de pagina met veelgestelde vragen!