Evenementen

Een geschiedenisverhaal over de ontwikkeling van lerarenopleiders

Anja Swennen verzorgt op 25 november 2021 een tweede webinar. Het onderwerp is “De ontwikkeling van de beroepsgroep van lerarenopleiders. Een geschiedenisverhaal”.

Een geschiedenisverhaal over de ontwikkeling van lerarenopleiders

Dit webinar zal daarom gaan over de geschiedenis van ‘‘ons’’: de beroepsgroep lerarenopleiders.

De start is 1779. In dat jaar wordt er een formeel voorstel gedaan om ‘oppermeesters’ aan te stellen die aankomende onderwijzers moeten gaan opleiden. Aanvankelijk behoren de opleiders voor het lager onderwijs tot de beroepsgroep onderwijzers, maar allengs maken zij zich daarvan los totdat ze – in onze tijd – docenten in het hoger onderwijs zijn.

Vooral wetten hebben grote invloed op de ontwikkeling van de beroepsgroep. Toch heeft de beroepsgroep lerarenopleiders zelf ook een grote bijdrage geleverd aan de eigen ontwikkeling. Dit gebeurde door het oprichten van verenigingen, het publiceren van tijdschriften, het organiseren van professionaliseringsbijeenkomsten en het ontwikkelen van een eigen standaard.

Samen gaan we tijdens dit webinar nadenken over wat de volgende stappen kunnen zijn in de ontwikkeling van de beroepsgroep lerarenopleiders. De grootste uitdaging van dit webinar zal zijn om deze fascinerende geschiedenis in een uur te vertellen en de deelnemers ook nog de gelegenheid geven om mee te praten en vragen te stellen.

Extra

Onder de deelnemers verloten we drie proefschriften over de geschiedenis van de beroepsgroep lerarenopleiders: Van oppermeesters tot docenten hoger onderwijs: De ontwikkeling van het beroep en de identiteit van lerarenopleiders.

Terugblik eerste webinar

In het eerste deel van het webinar ging Anja in op de identiteit van lerarenopleiders. Wie zijn wij eigenlijk? Binnen het onderwijs is de groep lerarenopleiders een eigen beroepsgroep, met eigen kenmerken, een eigen didactiek en een eigen kennisbasis. Over de tijd heen zie je dat de beroepsgroep zich heeft ontwikkeld: opleiders zijn zelfbewuster geworden en hun identiteit is verdiept. Zie ook de online terugblik van het webinar.

Over Anja Swennen

Anja Swennen was lerarenopleider en onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich vooral op de identiteit van lerarenopleiders. Vorig jaar verscheen een interview met haar in Didactief, waarin ze pleit voor investeren in opleidingsdidactiek en een sterke beroepsgroep. Ook verscheen het boek “Being a Teacher Educator”, dat ze samen met Elizabeth White samenstelde. Dit boek bevat tips voor de dagelijkse praktijk van lerarenopleiders.

Opzet van het webinar

Tijdens het webinar ga je met Anja Swennen en collega’s in gesprek. Het is een interactieve presentatie. Dit webinar is gepland op donderdag 25 november 2021 van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Aanmelden

Het webinar is vrij toegankelijk voor leden. Je kunt je alvast aanmelden door een mail te sturen naar info@velon.nl. Ben je nog geen lid? Schrijf je in, waarna je meteen deel kunt nemen aan het webinar.