Artikelen

Terugblik webinar over professionele identiteit

Op 21 januari verzorgde Anja Swennen een webinar over de professionele identiteit van lerarenopleiders. Hoe kan deze versterkt worden? Er werd meteen gesproken over een vervolgsessie om nog dieper op de inhoud in te kunnen gaan.

Terugblik webinar over professionele identiteit

Good teachers need good teacher educators

In het eerste deel van het webinar ging Anja in op de identiteit van lerarenopleiders. Wie zijn wij eigenlijk? Binnen het onderwijs is de groep lerarenopleiders een eigen beroepsgroep, met eigen kenmerken, een eigen didactiek en een eigen kennisbasis. Over de tijd heen zie je dat de beroepsgroep zich heeft ontwikkeld: opleiders zijn zelfbewuster geworden en hun identiteit is verdiept.

Identiteiten van lerarenopleiders

Opleiders vormen een zeer divers beroepsgroep, vanwege de verschillen in contexten en doelgroepen waar een lerarenopleider mee werkt. Eerste orde leraren onderwijzen aan leerlingen en studenten. Tweede orde opleiders onderwijzen over onderwijzen. De lerarenopleider beweegt zich tussen de tweede orde-context van de lerarenopleiding en de eerste orde-context van de school. Opleiders verhouden zich op verschillende manieren tot deze contexten.

Identiteitsontwikkeling

Lerarenopleider worden betekent het ontwikkelen van een tweede orde identiteit. Om een goede lerarenopleider te zijn moet je de eerste orde context goed kennen, betoogde Anja.

In het gesprek werd verder ingegaan op identiteitsontwikkeling. Hoe kan dit vormgegeven worden en wat voor context is daar voor nodig? Een omgeving waarin opleiders zich door elkaar gesteund voelen en waarin leren centraal staat is belangrijk. Evenals een gesprek met elkaar over behoeften en ervaringen. Ook moeten opleiders daarin inhoudelijk gesteund worden.

Vervolg

De tijd vloog voorbij en met name de ontwikkeling van opleiders riep nog vragen op. Als beroepsgroep hebben we ons ontwikkeld. Kunnen we meer zicht krijgen op hoe we dat hebben gedaan? Velon organiseert hier nog een webinar over; meer informatie volgt t.z.t. via deze website.

Meer webinars

Het webinar is een verjaardagscadeautje voor leden Velon in het kader van het 45-jarig jubileum van Velon. Zo organiseert Velon op 8 februari een webinar rondom De Staat van de Lerarenopleider.