Nieuws

Twee nieuwe leden registercommissie

Met groot genoegen stellen wij 2 nieuwe leden van de Registercommissie aan u voor: Theo Pullens en Jules Pieters. Met deze uitbreiding hopen wij de continuïteit en de kwaliteit van het werk van de registercommissie te kunnen waarborgen.

Twee nieuwe leden registercommissie

In de zoektocht naar geschikte kandidaten waren de volgende criteria leidend:

  • ervaring en deskundigheid op het terrein van lerarenopleidingen en examencommissies
  • de gestelde criteria in het BRLO-reglement voor lid registercommissie
  • ervaring met de Pabo en universiteit (pré)

Theo Pullens

Theo Pullens was Voorzitter Examencommissie van de Pabo Avans Hogeschool. Theo is enthousiast over zijn taak in de registercommissie en wil graag zijn expertise en ideeën inzetten om de kwaliteit van de beoordelingen en beoordelaars in kaart te brengen en te waarborgen.

Theo Pullens

Jules Pieters

Jules Pieters was tot zijn pensioen Professor Toegepaste Psychologie aan de Universiteit Twente. Daarnaast is hij zeer betrokken bij, en goed op de hoogte van de visie en kaders bij Velon, mede doordat hij voorzitter van Velon is geweest. Ook heeft Jules een grote rol gespeeld in het opstellen van het BRLO-reglement 2018. Jules hoopt dat hij een mooie bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het beroepsregister in deze cruciale fase van (door)ontwikkeling.

Jules Pieters

Over de Registercommissie

De Registercommissie is onder meer verantwoordelijk voor de registratie en de prolongatie in het beroepsregister. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen die zijn aangewezen door het bestuur van Velon. Zo ziet de commissie toe op de kwaliteit van de registratieprocedure, de prolongatieprocedure en de bijbehorende beoordelingsformulieren. Ook stelt de commissie het eindoordeel van registratiebeoordelaars en prolongatiebeoordelaars vast. De commissie bestaat nu uit 5 leden: Anthony Paijmans (voorzitter), Ciske Davids, Anthony Paijmans, Theo Pullens en Jules Pieters.

Meer weten over de Registercommissie? Ga naar de pagina Beroepsregistratie – kwaliteit.