beroepsregistratie

Kwaliteit

Een beroepsregister met gewaarborgde kwaliteit is in het belang van alle betrokkenen. Hiervoor is het BRLO-reglement opgesteld. Om de kwaliteit van de beroepsregistratie en prolongatie te monitoren, wordt er gewerkt met een kwaliteitsmonitor. Velon laat in deze kwaliteitsmonitor zien hoe de kwaliteit van BRLO duurzaam geborgd en versterkt wordt.

Drie commissies spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit van BRLO: de Registercommissie, de Erkenningscommissie en de Prolongatiecommissie.

Registercommissie
De Registercommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen die zijn aangewezen door het bestuur van Velon. De Registercommissie is onder meer verantwoordelijk voor de registratie en de prolongatie in het beroepsregister. Zo ziet de commissie toe op de kwaliteit van de registratieprocedure, de prolongatieprocedure en de bijbehorende beoordelingsformulieren. Ook stelt de commissie het eindoordeel van registratiebeoordelaars en prolongatiebeoordelaars vast. Tevens is zij verantwoordelijk voor de erkenning van registratiebeoordelaars en opleidingseigen documenten. Daarnaast is de Registercommissie de instantie waartoe je je kunt wenden als je zaken signaleert die niet conform het BRLO-reglement (zijn) verlopen. Je kunt dan mailen naar registercommissieBRLO@Velon.nl.

De commissie bestaat Paul Hennissen, Jules Pieters, Theo Pullens, Cor Sluijter en Johan Strijbis.

“Onafhankelijke commissies zien toe op de kwaliteit van de registratie- en prolongatieprocedure.”

Erkenningscommissie
De Erkenningscommissie bestaat uit ervaren Velon-registratiebeoordelaars en staat onder leiding van de registratiecoördinator. De leden van de Erkenningscommissie zijn Marijke Gommers (voorzitter), Peter Ruit, Mariëlle Theunissen en Vincent Vonk. De commissie beoordeelt alle erkenningsaanvragen betreffende registratiebeoordelaars en opleidingseigen documenten en brengt hierover advies uit aan de Registercommissie.

Prolongatiecommissie
De Prolongatiecommissie bestaat uit ervaren registratiebeoordelaars van Velon en staat onder leiding van de registratiecoördinator. Commissieleden treden op als procesbegeleider bij het pr-moment en geven een eindoordeel betreffende prolongatie van de registratie. Op basis van dit oordeel neemt de Registercommissie het besluit over de prolongatie.