Nieuws

Reactie op advies ‘Ruim baan’ naar Tweede Kamer

Ministers Van Engelshoven en Slob hebben begin juli een reactie op het advies Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad naar de Tweede Kamer gestuurd.

Reactie op advies ‘Ruim baan’ naar Tweede Kamer

De brief volgde na het beleidsatelier ‘Ruim baan’ van begin april. Tijdens het beleidsatelier gingen lerarenopleiders met elkaar in gesprek over het thema ‘Leraren, hun opleiding en loopbanen in de toekomst’. De idee├źn en kennis die de ministers hier opdeden, gebruiken ze als input voor de brief.

De ministers delen hun visie op een nieuw bevoegdhedenstelsel. Daarnaast geven ze aan wat er moet gebeuren om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken.

De bedoeling is dat de Tweede Kamer samen met lerarenopleidingen, scholen en vakorganisaties in gesprek gaat voor verdere uitwerking van het plan.

Bekijk de brief

Lees ook het bericht Reacties lerarenopleiders op adviesrapport ‘Ruim baan voor leraren’