Nieuws

Reactie lerarenopleiders op adviesrapport ‘Ruim baan voor leraren’

Een filmpje over de reacties van lerarenopleiders op het adviesrapport van de Onderwijsraad 'Ruim baan voor leraren'.

Reactie lerarenopleiders op adviesrapport ‘Ruim baan voor leraren’

Hoe kijken lerarenopleiders aan tegen het adviesrapport van de Onderwijsraad?

Tijdens het Velon/VELOV congres in maart jl. organiseerde de Ledenraad van Velon samen met de Onderwijsraad een World Café over de adviezen in het rapport ‘Ruim baan voor leraren’. In groepjes werd gepraat en gediscussieerd over de volgende thema’s:

  • loopbaanmogelijkheden voor leraren
  • onderwijs- en organisatieontwikkeling
  • samen opleiden
  • lerarenopleidingen en overeenkomsten/verschillen tussen onderwijssectoren en vakken

Bekijk de uitkomsten van het World Café in het volgende filmpje: