Nieuws

Prolongatie-procedure: wat vinden de deelnemers?

Het PR-moment is een goede manier om de ontwikkeling van lerarenopleiders zichtbaar te maken. Dat blijkt uit een enquête onder 36 lerarenopleiders die in 2018 deelnamen aan de nieuwe procedure voor herregistratie.

Prolongatie-procedure: wat vinden de deelnemers?

21 van de ondervraagden vulden de enquête in. Ze gaven aan dat van te voren voldoende duidelijk was wat er van de prolongatie-kandidaat verwacht werd. Ze zijn tevreden over de manier waarop het PR-moment begeleid werd door de procesbegeleider. Het BRLO-systeem behoeft nog wel verbetering. De gebruikersvriendelijkheid van het systeem kreeg met een 5.9 een krappe voldoende.

Waardevolle gesprekken

Ook leden van de prolongatiecommissie vulden een enquête in. Ze waren lovend over de waardevolle gesprekken die ontstonden tijdens de PR-momenten. De leden van de commissie gaven met een 6,2 de gebruikersvriendelijkheid van het BRLO-systeem een iets hoger cijfer dan de ondervraagde prolongatie-kandidaten.

Vervolg

In 2019 optimaliseren we de online procedures voor prolongatie en registratie in het BRLO-systeem. De adviezen en verbetersuggesties van deelnemers aan de enquête nemen we uiteraard hierin mee.

Over de prolongatie

Een lerarenopleider die wil prolongeren levert een professionele biografie aan en neemt deel aan een PR-moment dat door Velon georganiseerd wordt. Daarnaast beoordeelt de lerarenopleiders als peer-assessor de professionele biografie en presentatie van twee andere peers.

In de Handleiding Prolongatie lees je waar de professionele biografie aan moet voldoen en wat er tijdens en na afloop van het PR-moment verwacht wordt.

Download de handleiding

Lees meer over de prolongatie-procedure op de pagina Prolongatie.

Prolongatiecommissie

De prolongatiecommissie is een commissie die bestaat uit ervaren registratiebeoordelaars van Velon. De commissie staat onder leiding van de prolongatiecoördinator. Commissieleden treden op als procesbegeleider bij het PR-moment. Ze geven een eindoordeel over de prolongatie op basis van de beoordelingen van de peer-assessoren.