Nieuws

Praat mee over advies Onderwijsraad

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt samen met Velon dinsdag 23 april een beleidsatelier om met lerarenopleiders in gesprek te gaan over het thema 'Leraren, hun opleiding en loopbanen in de toekomst'. 

Praat mee over advies Onderwijsraad

Het atelier volgt op de uitnodiging van minister Van Engelshoven. Zij nodigde tijdens het Velon/VELOV congres alle lerarenopleiders uit om mee te denken over de toekomst van het vak van leraar.

Meer over de reacties van lerarenopleiders op het rapport

Tijdens het beleidsatelier komt aan bod hoe wij als lerarenopleiders denken dat de opleidingen van leraren en hun loopbaanpaden eruit moeten zien. Ook wordt gekeken hoe meer verbindingen tussen onderwijssectoren gelegd kunnen worden. De uitkomsten van het atelier nemen ministers Van Engelshoven en Arie Slob mee in hun reactie op het advies ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad. De reactie gaat voor de zomer naar de Tweede Kamer.

Door deel te nemen aan het atelier dragen we bij aan het loopbaan- en ontwikkelperspectief in het onderwijs. Alle leden worden daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit beleidsatelier.

  • Tijd: dinsdag 23 april, 17.00 – 20.00 uur
  • Plaats: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht

We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar. Interesse en heb je je nog niet aangemeld? Stuur dan vóór 23 april een mail naar femke.timmermans@velon.nl.

In de week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je aanvullende informatie over het atelier.