Tijdschrift

Oproep voor het themanummer 2024: ‘Beroepsbeelden van leraren’

Oproep voor het themanummer 2024: ‘Beroepsbeelden van leraren’

Voor het themanummer van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders dat in december 2024 zal verschijnen, doet de redactie graag een oproep om passende artikelen aan te leveren.

In boeken, films/series en andere media zien we regelmatig leraren voorbij komen. Mees Kees, Rita uit de gelijknamige Netflix-serie of een kop als “Leraar in opleiding worstelt met lesmethoden” (Onderwijsblad, februari 2024), geven elk op hun manier een beeld van de leraar. Dit kan een waarheidsgetrouw, geromantiseerd, of negatief beeld zijn. Naast de media hebben vakbonden, beroepsverenigingen, scholen en lerarenopleidingen ook beelden van leraren en van het lerarenberoep. Dit beroepsbeeld stuurt bijvoorbeeld het curriculum van een opleiding of het aanbod voor professionalisering, of vacatureteksten bij het werven van nieuwe leraren.

Ook in de keuze voor het vak van leraar speelt het beeld van het beroep ongetwijfeld een grote rol. In het TvL-themanummer 2024 ‘Wil de echte leraar opstaan? Beroepsbeelden van leraren’ willen we op zoek naar actuele beelden van leraren, beeldvorming bij (aanstaande) leraren, en vragen we ons af bij welke beelden de beroepsgroep gebaat is.

Relevantie

We verwelkomen bijdragen die beelden van leraren analyseren, die ingaan op (de ontwikkeling van) beroepsbeelden bij (aanstaande) leraren, die uitwerken vanuit welk beroepsbeeld wordt samengewerkt aan het opleiden van leraren, of die het effect van beeldvorming op complexe problemen als het lerarentekort bespreken.

Omdat we een Tijdschrift voor en door lerarenopleiders zijn, moeten de ingediende artikelen betrekking hebben op en/of relevant zijn voor lerarenopleiders, lerarenopleidingen en opleidingsscholen.

Soort bijdrage

Bijdragen voor het themanummer kunnen de vorm hebben van één van de vertrouwde formats in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders:

  • Onderzoeksartikel (5000 woorden)
  • Beschouwend artikel (5000 woorden)
  • Opiniebijdrage (1500 woorden)
  • Nieuwe aanpakken en methodieken: voorbeelden uit de praktijk (5000 woorden)
  • Praktijkvoorbeeld (1500 – 2500 woorden)

Zie richtlijnen voor auteurs voor uitgebreidere informatie.

Voorstellen voor bijdragen dienen 30 maart 2024  te worden ingediend bij de hoofdredactie (email-adres q.kools@fontys.nl ).  

Het voorstel omvat 400 – 600 woorden en heeft de volgende inhoud

  • (voorlopige) Titel
  • Auteurs
  • Soort artikel (zie boven)
  • Relatie tot het thema
  • Samenvatting/outline

De thema-redactie bekijkt alle voorstellen en bepaalt welke voorstellen interessant zijn om uit te werken tot artikel in het themanummer. Alle artikelen worden gereviewed op plaatsbaarheid.

NB: Houd er vast rekening mee dat geen enkel artikel meteen plaatsbaar is, maar dat er door de auteur(s) nog (veel) feedback van de reviewers te verwerken is.

Tijdlijn en procedures 

datumactiviteit
30 maart 2024deadline inleveren voorstellen voor artikelen door auteurs
april 2024beoordelen voorstellen door thema-redactie
uiterlijk 12 april 2024melding aan auteurs wel/niet uitwerken artikel
20 juni  2024aanleveren 1e versie artikel voor review door thema-redactie  
4 juli 2024Reviews terug naar auteurs
4 juli- 6 septemberAuteurs verwerken feedback van reviewers in herziene versie
6 september 2024aanleveren herziene versie artikel voor toets op plaatsbaarheid door thema-redactie indien nodig nogmaals aanpassen artikel door auteurs
30 september 2024Deadline artikelen gereed
 Eindredactie
Half december 2024Publicatie themanummer 2024

Voorzitters themaredactie

Amber Walraven

Quinta Kools

Henderijn Heldens