Focus op professie

Ontwikkelteam Focus op professie: Marianne Geuijen

Maak kennis met de leden van het landelijk ontwikkelteam Focus op professie en meld je aan voor de nieuwsbrief!

Ontwikkelteam Focus op professie: Marianne Geuijen

Maak kennis met de leden van het landelijk ontwikkelteam en meld je aan voor de nieuwsbrief!

Marianne Geuijen: ‘Net zoals in het bedrijfsleven is het onderwijs ook continu in ontwikkeling. Hoe zorgen wij ervoor dat ontwikkelingen binnen opleidingen goed aansluiten op de beroepspraktijk? Wat hebben we als lerarenopleiders daarbij nodig? Hoe nemen wij de digitale wereld mee in ons dagelijks bestaan en wie is de leraar van morgen?

Ontwikkeling

Als lerarenopleider en onderwijsontwikkelaar heb ik mij de afgelopen 15 jaar verdiept in de rol van de leraar in het voortgezet-, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Ik vertrouw op de ontwikkeling van de leraar en zijn lerarenopleider. Ik vertrouw op de kracht van samenwerking tussen beroepspraktijk en onderwijspraktijk. Wij kunnen ons leven lang blijven ontwikkelen en leren. Het brein laat toe om te putten uit de oneindige intelligentie die wordt aangereikt. 

Digitalisering

Vanuit die invalshoeken zal ik dan ook in het project ‘Focus op professie’ een bijdrage leveren aan leraren opleiden, professionaliseringsbehoeften en een toekomstbestendige registratiesystematiek waarbij digitalisering een belangrijke rol speelt.

Belangrijke vragen voor mij daarin zijn:

  • Waar liggen de verschillen tussen startende en meer ervaren lerarenopleiders?
  • Waar is de passie voor het onderwijs en het opleiden van (aanstaande) leraren ontstaan en hoe houden zij die passie vast?
  • Welke invloed heeft de leerling op de leraar en de (aanstaande) leraar op de lerarenopleider? 
  • Wat hebben lerarenopleiders nodig om af te kunnen stemmen op de vraag binnen de beroepspraktijk?
  • Hoe gaan we bij registratietrajecten om met de digitalisering en welke invloed heeft dit op de professionalisering van lerarenopleiders?

Marianne Geuijen is consultant digitale innovatie/transformatie

Nieuwsbrief

Herken je je in de vragen die Marianne stelt? Ben je nieuwsgierig naar de stappen die het ontwikkelteam gaat nemen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief (kies bij interesse: Focus op professie). De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in december 2023.

Project

Meer weten over het hoe, waarom en waartoe van Focus op professie? Hier lees je meer!