NieuwsThemagroepen

Manifest Flexibele Opleiders

Bij het Velon Congres van 13-14 maart 2023 is het manifest 'Flexibele Opleiders' aangeboden aan het Velon-bestuur, door de themagroep.

Manifest Flexibele Opleiders

Op basis van het ‘Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen’ is in 2021 het project Leraren voor Morgen gestart. Doordat bij het werken met leeruitkomsten het vaste curriculum wordt losgelaten, wordt de rol van de studieloopbaanbegeleider (leercoach) nog belangrijker. Vanuit Velon wordt meegedacht over de flexibilisering door de themagroep Flexibele Opleiders.

Deze themagroep heeft tijdens het Velon congres in Zwolle het Manifest Flexibele Opleiders aan Helma Oolbekkink-Marchand, voorzitter van Velon, aangeboden. De Themagroep laat hiermee zien dat de beroepsgroep lerarenopleiders haar professionele verantwoordelijkheid neemt voor flexibel opleiden en professionaliseren gedurende de loopbaan. Bij het congres is de naam van de Themagroep gewijzigd van ‘Flexibel Opleiden’ in ‘Flexibele Opleiders’.

Reactie Velon-bestuur

Voorzitter Oolbekkink-Marchand: “Het bestuur van Velon is heel blij met dit manifest: de oproep om mee te denken over flexibel opleiden van onderwijsprofessionals onderstreept het bestuur. De regie over flexibel opleiden ligt ons inziens bij de beroepsgroep zelf. Het draagt zeker bij aan verdere professionalisering van de beroepsgroep. Flexibel opleiden vraagt professionaliteit van opleiders, kennis over het opleiden van leraren en tegelijkertijd kan dit ook ‘weerstand’ oproepen bij lerarenopleiders die we serieus moeten nemen met elkaar. Het goede gesprek daarover kan ons ook verder helpen in deze ontwikkeling. Het bestuur ziet in het werk van de themagroep het belang van Velon als platform ‘van, voor en door lerarenopleiders’ onderstreept. In het najaar is er ook een gezamenlijke studiedag waarin Velon samenwerkt met de groepen rondom het landelijke bestuursakkoord.”

Bekijk hier de presentatie terug

Resultaat van vier bijeenkomsten

De Velon Themagroep Flexibele Opleiders heeft in 2022 drie bijeenkomsten georganiseerd: tijdens het Velov/Velon congres op 18 maart in Brugge, een online sessie op 29 september 2022 en een sessie op 11 november 2022 tijdens de Velon studiedag. De vierde bijeenkomst was op 13 maart 2023 tijdens het Velon congres in Zwolle.

Op onze pagina op de Velon-website vind je de documenten terug. Ook vind je hier meer achtergrond van het Bestuursakkoord en het project Leraren voor Morgen.

Doe mee!

De Themagroep heeft plaats voor meer deelnemers. Interesse? Lees verder op de pagina over de Themagroep.