Blog

Maar hoe ontwikkel je nu eigenlijk kwaliteit?

Toen ik afgelopen december de blog van Miranda Timmermans las over de K van kwaliteit en koning, maakte mijn hart een sprongetje van trots. Trots op waar de beroepsregistratie van lerarenopleiders nu staat.

Maar hoe ontwikkel je nu eigenlijk kwaliteit?

Wie is Marjolijn Roosch?

Zo’n twee jaar geleden ben ik als projectlid ‘kwaliteit en beoordelen’ gestart met als doel het professionaliseren van de beroepsregistratie. Door de fijne en inspirerende samenwerking tussen de projectleden zijn de twee jaar omgevlogen!

Kwaliteit als uitdaging

Hoe ontwikkel je nu eigenlijk kwaliteit? Kwaliteit waarvan en door wie? Die vragen heb ik gesteld in de projectgroep, bij de beoordelaars en contactpersonen en in de verschillende commissies. En dit leidde tot interessante gesprekken. Het begrip ‘kwaliteit’ is gaan leven en kreeg een prominentere plek in ons handelen en reflecteren hierop.

De volgende stap…

Was het actief bezig gaan met het reglement van registratie en prolongatie. Ik ontdekte dat het reglement enorm helpt om dezelfde taal te gaan spreken, en afspraken en termijnen te leren kennen. In gesprekken met mensen binnen Velon, van kandidaten tot bestuursleden, kwam telkens het reglement en haar betekenis voor de kwaliteit terug en ontstond vrij natuurlijk een kwaliteitsimpuls. Vooral het spreken van dezelfde taal was hierbij cruciaal.

De digitalisering van de registratieprocedures hielp daar enorm bij, omdat het zorgde voor transparantie rondom de beoordelingen.

Kwaliteit monitoren

Na een jaar intensief aan kwaliteitscultuur en -instrumenten te hebben gewerkt, kwam de vraag bij me op hoe het beroepsregister haar kwaliteit kan borgen, kan volhouden, vasthouden en verankeren. En hoe kun je dit aan alle betrokkenen, intern en extern, laten zien?

Doordat ik met veel (onderwijs)experts werk, kon ik putten uit inspirerende bronnen. Dank voor al die gesprekken over mooie voorbeelden van kwaliteitsborging uit de onderwijspraktijk. Hierdoor kon ik een vorm van kwaliteitsborging vinden die bij het beroepsregister past.

Dromen en doen

Grote vellen liggen voor me op de grond, ik loop er omheen, ik schrijf er steeds meer op en teken pijlen om de verbindingen aan te brengen.

Ik ga bij Velon op zoek naar de relevante documenten en procedures en draag bij aan het verder vormgeven en vullen van de nieuwe website. Daar zijn ook de visie, missie en ambities van Velon te vinden: “Dit maken we waar, doordat we staan voor de kwaliteit van de professie…”

Intussen droom ik erover hoe we van al deze kennis, informatie en documenten één geheel kunnen maken.

Na dromen volgt broeden en dan staat het me helder voor ogen: een digitaal toegankelijk en transparant kwaliteitssysteem waar alles in zit. Het wordt de Kwaliteitsmonitor Registratie en Prolongatie.

Als de vorm helder is, begint het grote werk: het schrijven van teksten die expliciet maken wat de kwaliteit van de beroepsregistratie inhoudt. Tegelijk verzamel ik alle relevante documenten waaruit de kwaliteit blijkt. Al snel wordt duidelijk dat er twee kwaliteitsmonitoren moeten komen, één voor de registratie en één voor de prolongatie. Zo kunnen we de toegankelijkheid en leesbaarheid vergroten en het jaarlijks actualiseren hanteerbaar houden.

Trots

Ik begon dit verhaal met woorden van trots. Trots op waar de beroepsregistratie van lerarenopleiders nu staat, stevig met de voeten op de grond, goed gefundeerd en met een verankering in de staande organisatie. Ik ben er trots op dat ik hier een bescheiden bijdrage aan heb mogen leveren en nodig u van harte uit om door te klikken naar de nieuwe kwaliteitsmonitoren. Bij dezen.

Marjolijn Roosch