Vereniging

Maak kennis met het Velon-bestuur

Ontmoet de bestuursleden van Velon (2023).

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Velon-leden. Zij voeren hun bestuurstaken vrijwillig uit. het bestuur is verantwoordelijk voor de vereniging en het nastreven van de missie en visie. De documenten die hierop betrekking hebben, vind je op deze pagina. De ledenraad controleert het bestuur.

Helma Oolbekkink-Marchand, voorzitter (februari 2023): “Als Velon willen we ons graag sterk maken voor een krachtige beroepsgroep lerarenopleiders. In de staat van de lerarenopleider constateerden we al dat die beroepsgroep steeds diverser wordt. Lerarenopleiders zijn niet alleen degenen die werkzaam zijn op lerarenopleidingen maar ook in de scholen. We zien daar dat er ook behoefte is om professionalisering bijvoorbeeld beter te laten aansluiten bij de rol van werkplekbegeleiders en/of coaches die betrokken zijn bij de begeleiding van startende leraren.

We zoeken in de komende periode dan ook naar mogelijkheden om de brede beroepsgroep lerarenopleiders te betrekken bij onze vereniging en onze activiteiten. We worden hierbij geholpen met ideeën door de bijvoorbeeld de ledenraad van Velon. Maar we kunnen dit uiteraard niet alleen! Velon is een vereniging van, voor en door lerarenopleiders en dat betekent dat je ook zelf met initiatieven kunt komen die we een platform kunnen bieden.”


Het Velon-bestuur bestaat uit:


Helma Oolbekkink-Marchand, voorzitter. Zij is lector van het lectoraat Naar een meervoudige Professionaliteit van Leraren bij de HAN in Nijmegen.

Helma is sinds 16 maart 2017 bestuurslid. Haar tweede termijn vervult ze als voorzitter.
LinkedIn


Karen Slot, vice-voorzitter. Zij is docent-onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam bij de tweedegraadslerarenopleidingen. Ook is zij bestuurder van BiOND, de onderwijsvereniging in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor begeleiders in het onderwijs.
Bestuurstermijn 1e termijn: 1 juli 2020 – 30 juni 2024. Vice-voorzitter sinds oktober 2022.
LinkedIn


Maaike Vervoort, algemeen lid. Zij is hoofddocent en onderzoeker bij de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van hogeschool Saxion in Enschede.
Bestuurstermijn 1e termijn: 6 juni 2019 – 5 juni 2023.
LinkedIn


Karin Derksen, penningmeester. Zij is Strategisch Adviseur Academische OpleidingsScholen bij Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg.
Bestuurstermijn 1e termijn: 1 juli 2020 – 30 juni 2024. Penningmeester sinds 1 januari 2023.
LinkedIn


Fadie Hanna, vice-penningmeester. Hij is lerarenopleider aan de Educatieve Master Primair Onderwijs in Rotterdam.
Bestuurstermijn 1e termijn: 1 juli 2020 – 30 juni 2024. Vice-penningmeester sinds 1 januari 2023.


Martine van Rijswijk, algemeen lid. Zij is lerarenopleider en onderzoeker bij het Centrum voor Onderwijs en Leren, afdeling Educatie van de Faculteit Sociale Wetenschappen.
Bestuurstermijn 1e termijn: 1 juli 2020 – 30 juni 2024.
LinkedIn


Michelle Mcdonnell, algemeen lid. Zij is als coördinerende schoolopleider werkzaam op een grote opleidingsschool in Alkmaar. Sinds schooljaar 2022-2023 is zij volledig aan het werk als coördinerend schoolopleider (CoSopl).
Bestuurstermijn 1e termijn: 6 maart 2023 – 6 maart 2027.
LinkedIn


Ingeborg Jansen, algemeen lid. Werkzaam in de regio Nijmegen-Arnhem bij Stichting Wonderwijs en de HAN pabo.
Bestuurstermijn 1e termijn: 6 maart 2023 – 6 maart 2027.
LinkedIn

Interesse in een vrijwillige bestuursfunctie bij Velon? Het rooster van aantreden vind je hier terug.