Nieuws

Look how far we’ve come

Begin juli, nog een paar dagen en dan komt aan het ‘Velon 45 jaar’ een einde en gaan we over tot de orde van de dag…

In een roerig en bijzonder jaar hebben we dit jubileum met onze leden en beroepsgroep van lerarenopleiders kunnen en mogen vieren. Het is heel makkelijk om nu te zeggen als we geen Corona hadden gehad dan… Maar ik kijk liever positief terug en benadruk graag wat we met elkaar hebben kunnen realiseren.Wat een jaar!

We hebben drie nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, het bureau wordt gedragen door proactieve nieuwe collega’s, we hebben we de Staat van de Lerarenopleider gepresenteerd, onze eerste online studiedag georganiseerd en er hebben veel webinars plaatsgevonden met een groot bereik. Daarbij hebben we als bestuur, bureau, congresbureau en alle deelnemers onze schouders gezet onder een online congres. Dat was een krachtsinspanning. Wij hadden nog geen ervaring op dit gebied en om het dan te realiseren met een 800 deelnemers, dat was een echte uitdaging. Niet alles ging goed die dag, maar ik kan toch oprecht zeggen dat het ons gelukt is om twee dagen lang een gevarieerd programma te bieden met voor elk wat wils. Als cadeautje aan onszelf – en de hele beroepsgroep – hebben we de Dag van de Lerarenopleider in het leven geroepen. Op 5 november 2021 krijgt die voor het eerst vorm. Ik ben er nu al nieuwsgierig naar.

Ontwikkelingen rondom opleiden

Ondertussen hebben de ontwikkelingen rondom het opleiden van leraren niet stil gestaan. Van dichtbij maak ik mee wat hoe het bestuursakkoord ‘Flexibilisering Lerarenopleidingen ’uitgewerkt wordt en wat dat vraagt van ons opleiders. Meer flexibiliseren, dat is de richting waar die we op willen. Iets dat niet 1, 2, 3 te realiseren is. Ik was er daarom ook trots op dat zovelen van ons daar een bijdrage aan willen leveren, mee willen denken en werken om samen de richting (verder) in te gaan. Vanuit mijn persoonlijke belangstelling en expertise, benadruk ik keer op keer dat dit alleen maar kan als we dit doen vanuit de partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren; ook opleiders uit de scholen moeten hierbij betrokken worden.

Veel vrijwilligers

Ondertussen merken we binnen de vereniging dat steeds meer mensen als vrijwilliger een actieve rol willen spelen, of het nu rondom BRLO is, in de redactie van het Tijdschrift, de themagroepen of de ledenraad. Zonder een van de andere groepen tekort te doen, wil ik de ledenraad er toch even uitpikken.  Met 21 ledenraadsleden, onder wie 13 nieuwe leden (verspreid over de onderwijssectoren en opleidingsinstituten en scholen) hebben we een mooie groep collega’s verzameld. Met hen voeren we het gesprek over profilering van de beroepsgroep, toekomstige ontwikkelingen en hebben we aandacht voor diversiteit. Mooie gesprekken en stevige discussies, allebei nodig om de vereniging verder te helpen.

Dit alles hebben we met elkaar gerealiseerd in een jaar waarin fysieke ontmoeting niet of nauwelijks mogelijk was, waarin we onze toekomstige generatie leraren bijna voornamelijk via online onderwijs hebben opgeleid, waarin het van partnerschappen en opleiders veel gevraagd heeft toch authentieke leersituaties voor de studenten te realiseren. Een grote opgave.

Afronden van het schooljaar

We kunnen ons 45-jarig jubileum van Velon goed afronden. Ik hoop dat we een aantal belangrijke opbrengsten en inzichten meenemen en vasthouden, waaronder het realiseren van de juiste mix van online en offline onderwijs en het gegeven dat wij, opleiders, maar ook onze studenten, weerbaar en wendbaar zijn. We hebben dit toch maar mooi voor elkaar gekregen.

Het schooljaar is bijna ten einde, de voorbereidingen voor volgend jaar zijn gestart, de uitdagingen zijn er niet minder om. Iedereen is toe aan vakantie, even afstand van het werk en de laptop, maar wel vol verlangen naar volgend schooljaar… waarin ook weer ruimte zal zijn voor echte ontmoeting!

Geniet van de zomer en tot in september!

Miranda Timmermans

Voorzitter Velon