Vereniging

De Ledenraad stelt zich voor

Maak kennis met de Ledenraad van Velon:

De ledenraad zoekt nieuwe leden! Geïnteresseerd? Lees hier meer informatie en meld je aan!

Velon Ledenraad

Jeroen van der Linden. Docent-onderzoeker en hoofddocent onderwijskunde aan de HAN. Ook is hij bezig met een promotietraject. “Voor mij is een dialoog met collega’s erg belangrijk. Die dialoog vind ik in verschillende netwerken, bijvoorbeeld binnen Velon”.

Fenny van Daalen. Docent Engels en Schoolopleider op het Gomarus College. “De Ledenraad versterkt mijn professionele identiteit”.

Inge Adams. Coach voor leerkrachten, SAKS Samen Katholieke Scholen. “Ik ben erg enthousiast over de bevlogen houding van de Ledenraadsleden en merk dat ik geïnspireerd en energiek uit de overleggen kom“.

Marjan Groenhout. Schoolopleider bij het Assink Lyceum. “Het is een gevarieerde taak die mijn horizon heeft verbreed”.

Harry Stokhof. Lerarenopleider en onderzoeker bij de HAN. “Velon biedt als vereniging mij zowel een platform om mij door te ontwikkelen als een gezamenlijke stem richting beleidsmakers”.

Peter Lorist. Gepensioneerd beleidsadviseur samen opleiden, samen professionaliseren en samen onderzoeken. “In gesprek met elkaar en met het bestuur geven we als Ledenraad namens de leden vorm aan het beleid van Velon”.

Elsje Huij. Lerarenopleider en Hogeschooldocent op gebied van Kunst- en Cultuureducatie bij Hanzehogeschool Groningen. “Ik ervaar de Ledenraad als een warme club lerarenopleiders die elkaar bevragen en steunen in de ambitie om de beroepsgroep een gewaardeerde plaats in het onderwijsveld te geven”.

Jeanette Geldens. Werkzaam als docent bij Hogeschool de Kempel. “Omdat ik Velon een warm hart toedraag, wil ik graag als lid van de Velon Ledenraad, vanuit visie en ervaring met het opleiden van aanstaande leraren en professionaliseren van leraren en lerarenopleiders, graag mijn steentje bijdragen aan onze Beroepsvereniging”.

Maarten Haalboom. Programmamanager Opleidingsschool Utrecht – Amersfoort (primair onderwijs). “Lerarenopleider zijn is meer dan een rol die toegevoegd wordt aan je functie als leerkracht of docent. De kwaliteit van de lerarenopleider heeft direct effect op de kwaliteit van de leraar. Ik zet me graag in voor de groei van die kwaliteit en daarmee die van de beroepsgroep”.

Marloes Lankman. Coördinerend schoolopleider van de opleidingsschool IJssel – Veluwe (voortgezet onderwijs). “Toen de mail kwam over de Ledenraad, werd ik vrij snel enthousiast. Ik wil graag meedenken en samen leren hoe de begeleiding van startende docenten het beste vormgegeven kan worden. Meer enthousiaste docenten voor de klas die weten wat ze aan het doen zijn en trots zijn op wat ze doen”.

Thirza van ’t Verlaat. Praktijkcoördinator pabo Inholland Rotterdam (primair onderwijs). “In al mijn werkzaamheden aan de lerarenopleiding staat het zoeken naar een gemeenschappelijke taal rondom het opleiden van aankomende leraren centraal. Deelnemen aan de Ledenraad betekent voor mij ontdekken van en een bijdrage leveren aan een gemeenschappelijk gedachtengoed rondom het leren van leraren in de breedste zin van het woord”.

Anika Embrechts. Hoofddocent/onderzoeker pabo bij Saxion Hogeschool / ROC van Twente. “Als lerarenopleider en enthousiaste netwerker zou ik de komende periode graag een bijdrage willen leveren aan ontwikkelingen in onderwijsland (zoals de flexibilisering van lerarenopleidingen) en lijkt het me nog belangrijker dat we als Velon lerarenopleiders duidelijk zichtbaar zijn”.

Frits Criens. Lerarenopleider, instituutsopleider bij Fontys Lerarenopleidingen Sittard. “Een sterke beroepsvereniging met een gezamenlijk gedragen visie op het opleiden van leraren is zeker in deze tijd en met de komst van het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen belangrijker dan ooit. Als lid van de Ledenraad denk en doe ik graag mee”.

Arjen Nawijn. Lerarenopleider en docent onderwijskunde bij Aeres Hogeschool Wageningen. “Door zitting te hebben in de Ledenraad wil ik een bijdrage leveren aan de versterking van de beroepsgroep van lerarenopleiders. Aandachtspunten voor mij zijn: onderzoekend werken door docenten, het opleiden van docenten voor de beroepsgerichte vakken (v)mbo en aandacht voor leren voor duurzame ontwikkeling”.

Pettra van Beveren. Programmaleider Hogeschool Utrecht. “Ik vind het interessant een bijdrage te leveren aan Velon omdat ik ontwikkelingen zie vanuit het Rijk, de lerarenopleidingen en de scholen waarin ik graag balans wil aanbrengen. Ook wil ik vanuit deze rol actuele thema’s agenderen die belangrijke consequenties (kunnen) hebben voor het beroep en het opleiden van aanstaande en zittende leraren”.

Simone Groeneveld. Lerarenopleider, instituutsopleider, minorcoördinator bij Hogeschool Windesheim. “In mijn eigen professionalisering heb ik baat gehad bij de input van Velon, en nu is het tijd om een bijdrage leveren aan de organisatie. Ik vraag me af hoe opleiding en werkveld samen het beste kunnen aansluiten bij welke recente inzichten en ontwikkelingen. Verder wil ik het internationaliseringsperspectief vertegenwoordigen”.