Nieuws

De Ledenraad stelt zich voor

In het voorjaar van 2021 organiseert Velon verkiezingen voor de Ledenraad. Wat doet de Ledenraad en waarom zou je hier zitting in nemen? Lees hier de ervaringen van enkele huidige leden.

De Ledenraad stelt zich voor

Peter Lorist is sinds 2017 lid van de Ledenraad. Hij vertelt over zijn ervaringen: “Als lid van de beroepsgroep van lerarenopleiders vind ik het belangrijk om ervaringen te delen, deskundigheid te verdiepen en bij te dragen aan opleiden en professionaliseren van leraren en van onszelf. De Ledenraad van Velon biedt me daarvoor een uitstekende gelegenheid, in gesprek met elkaar en met het bestuur geven we als Ledenraad namens de leden vorm aan het beleid van Velon“.

Het is een gevarieerde taak die mijn horizon heeft verbreed.

Inge Adams is sinds een jaar lid van de Ledenraad. “Vanuit het leraarschap (16 jaar PO) ben ik doorgestroomd naar coach/lerarenopleider en probeer ik de praktijk van de werkvloer en de behoefte aan vernieuwing daar, te verbinden met de lerarenopleidingen. Ik heb gemerkt dat er veel behoefte is aan ontwikkeling op persoonlijk gebied naast ontwikkeling op professioneel gebied. Ik heb mij aangemeld voor de Ledenraad om hierover mee te denken. Ik merk dat de gesprekken met anderen mij verrijken en ik heb het gevoel dat ik echt een bijdrage kan leveren om persoonsontwikkeling een plek te geven binnen lerarenopleidingen. Ik hoop hierdoor dat startende leraren een fijne start krijgen, een stevige basis hebben en een mooie carrière kunnen opbouwen in het onderwijs. Ik ben pas begonnen, maar erg enthousiast over de bevlogen houding van de Ledenraadsleden en merk dat ik geïnspireerd en energiek uit de overleggen kom“.   

Régie Driessen is nu vier jaar lid van de Ledenraad: “Als programmadirecteur van een academische opleidingsschool ervaar ik de relevantie van goed opgeleide lerarenopleiders in de praktijk. Graag praat ik mee over relevante issues voor de beroepsgroep: dat is de reden waarom ik het belangrijk vind om lid te zijn van de Ledenraad.
Als lid van de Ledenraad ervaar ik de gesprekken met collega’s als waardevol. De dialoog over mogelijkheden van opleiden, onderzoeken en professionaliseren geeft mij energie; er is ruimte voor halen-en-brengen. De Ledenraad is een klankbord buiten mijn eigen werkomgeving.
De Ledenraad is sparringpartner voor het Velon-bestuur en heeft ook instemmingsrecht op relevante issues. Daarnaast kan de ledenraad activiteiten organiseren, bijvoorbeeld de succesvolle discussie over het rapport ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad.”

De Ledenraad is sparringpartner voor het Velon-bestuur en heeft ook instemmingsrecht op relevante issues.

Marjan Groenhout is sinds een jaar lid van de Ledenraad. “Binnen het Assink lyceum werk ik al meer dan 10 jaar als Schoolopleider op een VMBO locatie.
Ik heb mij aangemeld voor de Ledenraad omdat ik het belangrijk vind op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Opleiden. Daarnaast krijg ik een beter beeld van de brede context waarbinnen Leraren Opleiders werken.
Het ontmoeten van collega’s vergroot mijn netwerk en bevestigt mijn beeld dat de Lerarenopleider een cruciale rol speelt binnen de ontwikkeling van Leraren in opleiding, startende leraren maar ook voor leraren met een aantal jaren ervaring.
Binnen de ledenraadbijeenkomsten is ruimte voor inhoudelijke discussies maar leer ik ook diverse kanten van een vereniging kennen en kan ik als nieuweling aangeven wanneer ik denk van ondersteunende waarde te zijn. Het is een gevarieerde taak die mijn horizon heeft verbreed”.

Velon biedt als vereniging mij zowel een platform om mij door te ontwikkelen als een gezamenlijke stem richting beleidsmakers.

Harry Stokhof is voorzitter van de Ledenraad: “Als lerarenopleider heb je een belangrijk beroep waarmee je een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van onderwijs. Door de complexiteit van de opleidingspraktijken is het belangrijk dat wij als beroepsgroep elkaar opzoeken om met en van elkaar te leren. Daarbij is het ook nodig om ons als sterke beroepsgroep te profileren om te anticiperen op mogelijke kansen en uitdagingen in onderwijsbeleid. De Velon biedt als vereniging mij zowel een platform om mij door te ontwikkelen als een gezamenlijke stem richting beleidsmakers.

Sinds 2017 ben ik lid van de Velon Ledenraad omdat ik het belangrijk vind dat het bestuur een klankbord vanuit de leden heeft. In de Ledenraad geven wij niet alleen feedback op beleidsstukken, maar proberen ook proactief mee te denken over de toekomst van de vereniging en de profilering van de lerarenopleiders in onderwijsland. Het is interessant om met betrokken collega’s in de Ledenraad een actieve rol binnen de vereniging te spelen en heeft mij ook zeker geholpen om mijn netwerk van lerarenopleiders uit te breiden”.

Twijfel niet over of jij zitting kunt nemen in de Ledenraad. Meld je aan!

Noor de Beer doet een oproep je aan te melden: “Tijd maken om gezamenlijk na te denken over actuele onderwerpen die het beroep van de leraar aangaan. En te bedenken waar je je als Ledenraad sterk voor wil maken t.b.v. de beroepsgroep. Deelnemen aan de Ledenraad zorgt ervoor dat ik meer beeld krijg bij de ontwikkelingen in het werkveld. De leden van de Ledenraad hebben een diverse achtergrond. Het is heel interessant om de verschillende invalsperspectieven te horen en met elkaar over in gesprek te zijn. Twijfel niet over of jij zitting kunt nemen in de Ledenraad. Meld je aan! Het is een toegankelijke club mensen die graag van je willen horen”. 

Verkiezingen: wie zoeken wij?

Wij zoeken leden van Velon die zich actief in willen zetten voor de vereniging. Lees er alles over op onze verkiezingspagina.