Verkiezingen ledenraad

De Ledenraad van Velon zoekt nieuwe leden! Heb je belangstelling, meld je dan aan als kandidaat.

Wat doet de ledenraad?

De ledenraad bestaat uit minstens vijftien Velon-leden die door de leden zijn verkozen. Zij voeren hun taken vrijwillig uit, en komen zo’n vier keer per jaar (online) bijeen. De ledenraad denkt actief mee over het verenigingsbeleid en zorgt voor een goede verbinding tussen de leden en het Velon-bestuur. Daarnaast heeft de ledenraad formele taken, zoals het instemmen met de benoeming van bestuursleden en het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.

Samenstelling ledenraad

Alleen leden van Velon kunnen lid zijn van de Ledenraad. Het streven is om uit alle sectoren waarin lerarenopleiders actief zijn, vertegenwoordigers in de raad te hebben. Leden maken in principe drie jaar deel uit van de Ledenraad, waarna ze éénmaal herkiesbaar zijn. Benieuwd naar de huidige leden van de ledenraad? Ze stellen zich hier aan je voor.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken leden voor de ledenraad die:

  • een visie hebben op het opleiden van leraren en de kwaliteit van lerarenopleiders, die de belangen van de eigen instelling en sector overstijgt;
  • actief betrokken zijn bij (de kwaliteitsontwikkeling van en/of onderzoek naar) het opleiden en professionaliseren van leraren, via een hogeschool, universiteit of opleidingsschool;
  • de belangen van Velon willen ondersteunen en een actieve bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan.

Wat levert het je op?

Via de ledenraad ben je betrokken bij de laatste ontwikkelingen van het opleiden van leraren en praat je daarover mee. Ook bouw je een netwerk op met andere betrokken lerarenopleiders.

Geïnteresseerd?

Wil jij je verkiesbaar stellen voor de ledenraad? Vul dan het aanmeldformulier in.

Meer informatie?

Wil je meedenken met de koers die Velon vaart? Of heb je nog aanvullende vragen? Stuur dan een mail naar: info@velon.nl, dan brengen wij je in contact met enkele huidige leden van de ledenraad die je graag meer informatie geven.