Nieuws

Heb jij een vraag voor onze minister?

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, komt in maart naar het Velon/VELOV congres in Breda. Wij nodigen je uit om mee te denken over vragen die wij de minister kunnen stellen.

Heb jij een vraag voor onze minister?

Tijdens het congres gaan we met de minister in gesprek over een drietal actuele thema’s. Hierover kun je een vraag stellen:

  • Opleiden voor de toekomst
    Dit is het thema van het congres. We staan voor de taak nog meer en nog betere leraren op te leiden voor nu en morgen maar ook voor de verdere toekomst. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met actuele ontwikkelingen in het onderwijs zoals het lerarentekort en de hoge werkdruk.
  • Kwaliteitsborging en duurzame ontwikkeling van lerarenopleiders
    Als beroepsgroep van lerarenopleiders werken we aan onze eigen kwaliteit, bijvoorbeeld door ons vrijwillig te registreren in het beroepsregister voor lerarenopleiders. Een aandachtspunt is het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en professionaliseren.
  • Ambitie van de lerarenopleidingen en beleidsontwikkelingen
    Als vereniging organiseren we veel activiteiten voor onze beroepsgroep. We staan voor de kwaliteit van de lerarenopleiders, lerarenopleidingen en uiteindelijk ook voor de kwaliteit van het onderwijs.

Mail jouw vraag

Heb jij een vraag die je voor zou willen leggen aan de minister? Laat ons uiterlijk 14 februari weten welke vraag jij – met betrekking tot bovenstaande thema’s – zou willen stellen. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar femke.timmermans@velon.nl, onder vermelding van ‘Vraag voor de minister’. Vermeld daarbij je naam, functie en werkgever. Uit alle ingezonden vragen maken wij een selectie van vragen die we aan de minister stellen tijdens het congres.

Meer weten over het congres?

Benieuwd naar het voorlopige programma en de keynotes van het congres? Lees het bericht ‘Voorlopig programma Velon/VELOV congres bekend‘.

Registreren voor het congres kan via de website Veloncongres.nl.