Focus op professieNieuwsUitgelicht

Whitepaper ‘Focus op professie’: lees de uitgangspunten bij herziening Landelijk Beroepsregister

Lees hier het whitepaper Focus op professie, waarmee we het Beroepsregister Lerarenopleiders gaan herzien. Lees verder! Dit project start september 2023.

Whitepaper ‘Focus op professie’: lees de uitgangspunten bij herziening Landelijk Beroepsregister

Update op 30 mei 2023: Focus op professie
In de politiek wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de lerarenopleidingen. De manier om hier aandacht aan te geven is ook om aantoonbaar werk te maken van een leven lang leren van lerarenopleiders door middel van professionalisering en landelijke registratie van lerarenopleiders. De beroepsregistratie kan hier een antwoord op bieden maar dit wordt nog niet vanzelfsprekend vertaald in het beleid. Daarom is Velon begonnen met het project Focus op professie, waarmee het beroepsregister wordt herzien. In het opgestelde whitepaper staan de uitgangspunten van dit project.

Lerarenopleiders dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Zij leiden anno 2023 als opleiders van leraren vanuit verschillende rollen en contexten op. Lerarenopleiders vervullen verschillende rollen. Zij hebben, naast de rol van leraar van leraren, bijvoorbeeld ook de rol van ontwikkelaar, onderzoeker, bruggenbouwer. Lerarenopleiders leren het beroep met vallen en opstaan, startend vanuit diverse achtergronden. Zij staan voor de uitdaging om zich voortdurend te professionaliseren vanwege de complexiteit van het beroep en de voortrekkersrol die zij in het onderwijs vervullen.

Om beroepsregistratie te kunnen benutten als vliegwiel voor de ontwikkeling van de kwaliteit van individuele lerarenopleiders, de context waarin zij werken én voor de kwaliteit van de beroepsgroep als geheel is herziening van de beroepsregistratie gewenst.

Meer weten over dat wat de herziening van het beroepsregister kan betekenen?

Nieuwsgierig geworden naar deze herziening en de mogelijkheden die dat gaat bieden voor lerarenopleiders en de contexten waarin zij werkzaam zijn? Onze projectleider Martine Derks gaat graag met je in gesprek. Laat het ons weten via info@brlo.nl o.v.v. ‘Focus op professie’.