Focus op professieNieuws

Webinar Focus op professie

Blijf met dit webinar op de hoogte van de ontwikkelingen in het project 'Focus op professie', waarbij de registratieroute voor lerarenopleiders wordt geactualiseerd.

Webinar Focus op professie

Met het project “Focus op professie” wordt de registratiesystematiek voor BRLO herzien. De vernieuwde registratieroute sluit straks beter aan op de professionaliseringswensen van lerarenopleiders. Ook sluit de nieuwe werkwijze aan bij het professionaliseringsbeleid van werkgevers binnen partnerschappen ten aanzien van de doorontwikkeling van gezamenlijke opleidingspraktijken.

Lerarenopleiders binnen opleidingen en de beroepspraktijk staan met hun werkgevers voor een grote opdracht als het gaat over voldoende leraren, flexibilisering van opleidingsroutes en een leven lang leren van (aankomende) leraren. Met de vernieuwde registratieprocedures ontstaan er mogelijkheden voor een leven lang leren van lerarenopleiders vanuit een actuele beroepsstandaard.

Webinars 2023

Wil je op de hoogte blijven, dan kun je deelnemen aan de webinars die regelmatig worden georganiseerd. In het eerste webinar gaan we in gesprek over de aanpassingen van de huidige beroepsstandaard. Dit eerste webinar wordt tweemaal gegeven, op 3 oktober (15.30-17.00 uur) en 28 november 2023 (13.00-14.30 uur).

Aanmelden

Wil jij je inschrijven voor een van de webinars “Focus op professie”? Meld je dan online via de link aan bij het webinar van je keuze:

We gaan in deze webinars dieper in op de aanpassingen van de huidige beroepsstandaard en de drie niveaus waarop registratie mogelijk wordt. Het is van belang dat lerarenopleiders beter aan kunnen geven waar ze trots op zijn, wat hun wezenlijke rol is binnen de eigen organisatie, het partnerschap of de regio rondom het opleiden en professionaliseren van (aankomende) leraren en hoe dat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs binnen het PO, VO en MBO.


Jeannette Geldens (3 maanden geleden)

Wil graag 3 okt. of 28 nov. deelnemen aan het webinar, maar of dit mogelijk is, is afhankelijk van de duur van het webinar en het tijdstip waarop het plaatsvindt.

Suggestie om de tijd van het webinars van 3 okt. + 28 nov. al bekend te maken, want dan weet ik ook of ik wel/niet kan.

Zoals nu mijn agenda eruit ziet kan ik wellicht (de Kempelagenda voor blok 1 van 23-24 is nl. nog niet definitief) op 28 nov. tussen 9.00-12.00u.


Annemarie van den Berg-Nap (3 maanden geleden)

Dank voor je vraag. We hebben de tijden van de webinars aangevuld op de website: 3/10 van 15.30-17.00 uur, en 28/11 van 13.00-14.30 uur.