Agenda

Webinar: flexibel onderwijs en collegiale dialoog

Webinar: flexibel onderwijs en collegiale dialoog

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) organiseert op 13 maart een webinar waarin de behoefte van de student in het kader van flexibilisering centraal staat.

Het ontwerpen en uitvoeren van flexibel onderwijs vraagt van docenten dat zij keuzes maken over de inhoud, de didactiek, de plaats en de tijd van het leren. Maar welke behoeften hebben studenten en hoe maak je ze inzichtelijk? En hoe houd je rekening met de studentbehoeften tijdens het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van flexibel onderwijs?

Collegiale dialoog

André Koffeman (hoofddocent bij FOO/ Hogeschool van Amsterdam en lerarenopleider/ onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam) en Loes de Jong (onderzoeker en lerarenopleider aan de Universiteit van Amsterdam) maakten een overzicht van wat we uit onderzoek weten over collegiale dialoog. Wil je hier zelf mee aan de slag? Kijk op Onderwijskennis voor handvatten, praktijkvoorbeelden en antwoorden op vragen uit de praktijk!

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden webinar: Webinar Flexibilisering: wat heeft de student nodig? | NRO