Agenda

Webinar: flexibel onderwijs en collegiale dialoog

Webinar: flexibel onderwijs en collegiale dialoog

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) organiseert op 13 maart een webinar waarin de behoefte van de student in het kader van flexibilisering centraal staat.

Het ontwerpen en uitvoeren van flexibel onderwijs vraagt van docenten dat zij keuzes maken over de inhoud, de didactiek, de plaats en de tijd van het leren. Maar welke behoeften hebben studenten en hoe maak je ze inzichtelijk? En hoe houd je rekening met de studentbehoeften tijdens het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van flexibel onderwijs?

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden webinar: Webinar Flexibilisering: wat heeft de student nodig? | NRO