Kennisrotonde

Vraag kennisrotonde: Zitten jouw studenten goed in hun vel?

Vraag kennisrotonde: Zitten jouw studenten goed in hun vel?

De vraag waar de Kennisrotonde dit keer op ingaat is: Hoe draagt een goede docent-studentrelatie bij aan het welzijn van studenten en hun studiesucces?

Docent-studentrelaties hangen samen met de sense-of-belonging van studenten. Sense-of-belonging gaat over een gevoel van verbondenheid en erbij horen. Het is een universele psychologische basisbehoefte. Door die relatie hebben studenten bijvoorbeeld meer veerkracht en zijn ze gemotiveerder om te slagen voor hun studie.

Belang van een sense-of-belonging

Studenten ervaren een sense-of-belonging als zij zich ondersteund, geaccepteerd, gerespecteerd, gewaardeerd en onderdeel voelen van de onderwijsomgeving. Dit gevoel hangt samen met studiesucces, voortgang en uitval. Studenten die een sense-of-belonging ervaren, hebben minder stress en zijn succesvoller in hun studie. Zij zijn gemotiveerder, meer bevlogen en betrokken. Studenten die geen sense-of-belonging ervaren, vallen vaker uit.

Kwaliteit van de docent-studentrelatie

Belangrijk voor de kwaliteit van de relatie is dat docenten en studenten elkaar persoonlijk kennen en vertrouwen, en dat er sprake is van oprechte communicatie. Andere kwaliteitsaspecten zijn ondersteuning van het leerproces van studenten, en respect en gelijkwaardigheid.

Tip: Vind meer inzichten uit onderzoek over studentenwelzijn op kennisrotonde.nl/studentenwelzijn. Of kom op maandag 18 maart van 12-13 uur naar de sessie van NRO/Kennisrotonde over studentenwelzijn op het Velon Congres.

Heb je zelf ook een vraag die je graag met kennis uit wetenschappelijk onderzoek beantwoord ziet? Stel hem dan aan de Kennisrotonde.