Themagroepen

Jasper Hooimeijer, voorzitter themagroep Samen Opleiden: ‘Er zit flow in de groep!’

Jasper Hooimeijer, voorzitter themagroep Samen Opleiden: ‘Er zit flow in de groep!’

Als lid van Velon kun je meedraaien in een themagroep; samen met andere onderwijsprofessionals verdiep je je in een thema dat actueel en relevant is voor lerarenopleiders. Een van deze themagroepen is: Samen Opleiden. Een gesprek met voorzitter Jasper Hooimeijer.

Kun je uitleggen wat een themagroep is?

‘Zoals ik het zie, is een themagroep een plek waar je met elkaar nadenkt en samenkomt rond een onderwerp dat je belangrijk vindt, in ons geval: Samen Opleiden. Het uitgangspunt van een themagroep is ook dat je van elkaar wilt leren. Leden hebben verschillende rollen en perspectieven met betrekking tot Samen Opleiden: vanuit het PO, MBO, HBO en WO en met tentakels naar allerlei landelijke en/of regionale ontwikkelingen. Die verscheidenheid verrijkt en proberen we ook te borgen.’

Hoe ziet de themagroep Samen Opleiden eruit?

‘Onze groep bestaat uit zo’n 15 betrokkenen. We hebben een zogenaamde ‘binnenkring’ dat is de kerngroep die vier keer per jaar deelneemt, online. De ‘buitenkring’ bestaat uit mensen die eerder lid zijn geweest, of minder tijd hebben. Deze groep wordt betrokken als we data willen ophalen, en bestaat ook uit zo’n 15 personen.’

Wat brengt deelname aan een themagroep je op professioneel vlak?

‘Ik merkte dat ik binnen de beroepsvereniging meer wilde zijn dan alleen maar lid. Die mogelijkheid vond ik in de themagroep waar ik met mensen kan sparren. Wat vind je belangrijk als lerarenopleider? En hoe kun je hieraan bijdragen op een laagdrempelige manier? Door mee te draaien in de themagroep voel ik me meer betrokken bij de beroepsvereniging. Binnen de themagroep horen we perspectieven en oplossingen van anderen, worden uitkomsten van relevant onderzoek gedeeld en sparren we over ontwikkelingen binnen Samen Opleiden. Alle leden brengen en halen. Ook doen we gezamenlijk onderzoek. Er zit flow in de groep.’

‘Door mee te draaien in de Themagroep voel ik me meer betrokken bij de beroepsvereniging.’

Welke rol spelen de themagroepen binnen de beroepsvereniging Velon?

‘De themagroep levert normaliter een inhoudelijke bijdrage aan het programma van de Velon Studiedag en het Velon Congres. Dit jaar (2024, red.) hebben we tijdens het congres er echter voor gekozen om samen een dagdeel te werken aan een product. Alle opgehaalde data van de afgelopen jaren willen we verwerken en bundelen en we hebben een plan opgezet om aan de slag te gaan met het schrijven van een artikel.’

Onderwijsmensen zijn vaak druk. Wat zou je willen zeggen tegen mensen die wellicht opzien tegen de tijdsinvestering die een themagroep vraagt?

‘Doordat we veel online doen, heb je geen reistijd. Daardoor hebben we ook deelnemers uit heel Nederland. Het is dus heel goed te doen. En rondom die vier bijeenkomsten op jaarbasis leveren de leden naar vermogen. Tegelijkertijd is het wel zo dat als je iets gezamenlijk wilt opbouwen, je elkaar moet zien. Dat is ook goed voor het contact. Dus dat wisselen we af. We treffen elkaar fysiek op de Velon Studiedag en het Velon Congres en bij werkbezoeken.’

Jasper Hooimeijer is werkzaam op de Hogeschool van Amsterdam als opleider docenten Engels. Ook is hij voorzitter van de expertisegroep werkplekleren en instituutsopleider voor het Haarlemmermeerlyceum en Oostvaarders college.


Wil je ook meedraaien met een Themagroep? Kijk dan bij het bestaande aanbod en neem contact op met de voorzitters. Ook kun je – in overleg en afstemming met het Velon bureau – zelf een Themagroep starten.