Boeken

Vijftig jaar leraren opleiden

Op vijf november werd het boek ‘Vijftig jaar leraren opleiden’ gepresenteerd nadat er ruim anderhalf jaar hard aan is gewerkt.

Vijftig jaar leraren opleiden

Met 29 auteurs – voor en door lerarenopleiders – is een bijzonder geschiedenisboek over het opleiden van leraren opgeleverd. Zolang de lerarenopleidingen bestaan zijn er werken gepubliceerd over hun geschiedenis of over facetten daarvan. Er zijn veel gedenkboeken geschreven en gepubliceerd (vaak in eigen kring) over hogescholen inclusief de lerarenopleidingen daarbinnen. Maar een boek als dit over het brede scala van lerarenopleidingen en haar belangrijke, overkoepelende thema’s ontbrak nog. Juist de veelomvattendheid maakt het boek bijzonder; het gaat over de pabo maar ook over de master Special Education, over de universitaire lerarenopleiding en over de academische lerarenopleiding primair onderwijs, over de groene lerarenopleiding en de lerarenopleiding gezondheidszorg en welzijn en alle andere lerarenopleidingen. Daarnaast gaat het over thema’s als internationalisering, onderzoek binnen de lerarenopleiding, de beroepsvereniging en samen opleiden.  

Vanuit een historisch perspectief naar het opleiden van leraren kijken, leidt tot feitelijkheden zoals jaartallen, wetgeving en verschenen notities maar niet tot dé geschiedenis. De weergave van de geschiedenis in de afzonderlijke hoofdstukken in dit boek is in alle gevallen ook een persoonlijke, gekleurd door de brillenglazen waardoor de auteur(s) naar het verleden kijkt, beïnvloed door zijn eigen ontwikkelingsgeschiedenis, zijn directe (professionele) omgeving en de actuele maatschappelijke context. Deze bundel geschiedverhalen over de verschillende lerarenopleidingen en relevante thema’s moet vanuit dat gegeven gelezen worden. Juist ook om die reden beginnen de afzonderlijke hoofdstukken met een korte introductie van de auteur en de wijze waarop die zich verhoudt tot de inhoud van het betreffende hoofdstuk.

Die directe aanleiding voor de totstandkoming van dit boek is een persoonlijke van Gerda Geerdink en Anja Swennen. Het pensioen heeft een punt gezet achter hun werkzame leven binnen de lerarenopleiding. Een achterliggende en belangrijkere aanleiding is hun overtuiging dat de geschiedenis bij het hier en nu handelen altijd een rol moet spelen. Kennis van het verleden geeft inzicht in de problemen en dilemma’s van het heden. Inrichten van de toekomst is luchtfietserij als dat niet gebeurt op de wegen die al aangelegd zijn. Kennis over het verleden is daarom niet alleen interessant maar vooral ook verhelderend.

Dit geschiedenisboek geeft zicht op een halve eeuw leraren opleiden voor iedereen die betrokken is bij de lerarenopleiding en geïnteresseerd is in de geschiedenis. Het is uitdrukkelijk bedoeld als een boek dat op de bank gelezen kan worden (en uitnodigt tot meer).

Meer informatie over het bestellen van het boek is online beschikbaar.