Nieuws

Van en met elkaar leren; hoe kun je dat organiseren?

PLC's, een nieuwe constructie waarmee Velon in aanraking komt tijdens de Mofet-conferentie: professionele leergemeenschappen. Wie doet er mee?

Van en met elkaar leren; hoe kun je dat organiseren?

Een internationaal congres voor lerarenopleiders in Tel Aviv en wij zijn erbij. Hoe bijzonder is dat!
Twee dagen congres en in onze voorbereiding werden we geconfronteerd met een haast onmogelijke taak om uit de grote hoeveelheid titels en daarbij behorende onderwerpen en sprekers een goede keuze te maken.

Het onderwerp PLC (Professional Learning Community) ofwel professionele leergemeenschappen trok onze aandacht. Wie, wat, waar wanneer, waarom en vooral ook hoe ziet een PLC er in Israël uit. Sinds 2016 is er een groeiend aantal professionele leergemeenschappen in Israël, momenteel 450, die direct of indirect begeleid worden door medewerkers van het Mofet instituut voor lerarenopleiders. Het Mofet instituut werkt hierin nauw samen met het ministerie van onderwijs. In onderling overleg bepalen deze wat de thema’s zijn waar deze PLC’s zich mee bezig houden.

De PLC’s voor de leraren Engels bestaan al vele jaren. Onder de bezielende leiding van Monica Rahvalschi, is dit uitgegroeid naar 60 actieve PLC’s. Een groot aantal docenten is al vele jaren betrokken. Onderwerpen komen uit de beroepsgroep zelf ofwel vanuit de overheid. Het gaat om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en uitwisselen over vernieuwingen in het onderwijs. De PLC’s worden begeleid door een facilitator. En jawel; deze facilitator kan ook weer deel uit maken van een PLC. Met enige regelmaat komen deze groepen bij elkaar, ook wel afhankelijk van de groep. De meeste van deze PLC’s zijn monodisciplinair. Zo is er een PLC voor muziekdocenten, die vaak als eenling op een school werken en door deze opzet kunnen uitwisselen over hun vak en een verdieping  kunnen aanbrengen. Ook bestaan er PLC’s met studenten, hun werkplekbegeleiders en enkele instituutsopleiders, waar ze van elkaar leren op basis van situaties uit eigen praktijk.

Hoe komt het nu dat dit hier zo goed werkt? Er zijn enkele afspraken aan professionalisering verbonden. Elke docent neemt, vaak na schooltijd, deel aan zelf gekozen professionalisering­s­activiteiten. Deelnemen aan een PLC is een keuze en je verdient er punten mee wat leidt tot salarisverhoging.

Een werkbaar systeem voor Israël, maar voor ons…… we gaan het meemaken. In oktober sluiten we aan bij een PLC Engels.

Studiereis naar Mofet

Een delegatie lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen is van 26-29 juni 2023 naar de internationale Passion and Professionalism in Teacher Education conference 2023 geweest, met een annex-programma op maat. Zij hebben hierover enkele blogs geschreven. Deze zijn hier terug te lezen.