NieuwsVacatures

Vacature voorzitter BRLO

Het Velon-bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter registercommissie Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO).

Vacature voorzitter BRLO

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter is het bestuur van Velon per 1 december 2023 op zoek naar een nieuwe voorzitter registercommissie Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO).

BRLO

BRLO is een register van, voor en door lerarenopleiders. Door de manier waarop we met elkaar als beroepsgroep kwaliteit bepalen, beoordelen en verbeteren, werken we systematisch aan kwaliteitsontwikkeling.

Met het oog op alle ontwikkelingen rondom lerarenopleidingen en partnerschappen worden de registratieprocedures in de komende periode herzien. Dat betekent ook een herziening van het BRLO-reglement.

Velon

Lerarenopleiders hebben zich verenigd in Velon, de beroepsvereniging van, voor en door lerarenopleiders. Velon stimuleert ontmoeting en professionalisering van lerarenopleiders en behartigt de belangen van deze beroepsgroep. Daarnaast beheert Velon het beroepsregister van lerarenopleiders (BRLO).

De registercommissie

Als groep van onafhankelijk deskundigen waarborgt de registercommissie de kwaliteit van het beroepsregister en ziet toe op de naleving van het BRLO-reglement.

 • De commissie ziet toe op de kwaliteit van de registratie- en prolongatieprocedure en criteria en beoordelingen (zowel Velon- als opleidingseigen).
 • De commissie stelt vast dat een kandidaat kan worden opgenomen in het register.
 • De commissie toetst actief jaarlijks de kwaliteit van de beoordelingen door gerichte steekproeven en kalibratiesessies.
 • De commissie is aanspreekpunt bij twijfels of de procedures gevolgd zijn.

Taken van de voorzitter

 • De voorzitter leidt de vergaderingen en bewaakt in het bijzonder het onafhankelijk en deskundig functioneren van de Registercommissie.
 • De voorzitter stelt in samenwerking met de programmaco√∂rdinator BRLO de agenda op en ziet er op toe dat de vergaderingen van de Registercommissie worden genotuleerd en deze notulen en besluiten worden gearchiveerd;
 • De voorzitter is aanspreekpunt voor het bestuur, lerarenopleiders en beoordelaars en het Velonbureau.

Wij zoeken

 • Een ervaren en geregistreerd lerarenopleider met kennis van beroepsregistratie, kwaliteitsborging en ontwikkeling.
 • Bij voorkeur heb je als lerarenopleider overzicht op het brede gebied van het opleiden en professionaliseren van leraren en de meerwaarde van de beroepsregistratie voor de verschillende contexten waarin lerarenopleiders werkzaam zijn.

Wij bieden

 • De kans om betrokken te zijn bij de kwaliteitsontwikkeling van een (internationale) beroepsstandaard voor lerarenopleiders en bijbehorend beroepsregister en als voorzitter leiding te geven aan het kritische gesprek daarover met de registercommissie en het Velon-bestuur.
 • Benoeming vindt plaats door het bestuur van Velon, voor een periode van minimaal twee en maximaal vier jaar.
 • Het betreft een functie op vrijwillige basis. Reis- en andere onkosten in het kader van bovengenoemde werkzaamheden worden vergoed.

Interesse?

Stuur dan voor 1 oktober 2023 een mail naar info@velon.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze programmacoördinator BRLO, Martine Derks (martine.derks@velon.nl).