Vereniging

Uitnodiging voor schoolopleiders MBO

Ben jij schoolopleider en lid van Velon? Velon gaat graag met je in gesprek!

Uitnodiging voor schoolopleiders MBO

We willen weten hoe jij het lidmaatschap van Velon ervaart en waardeert. Wat verwacht je van een beroepsvereniging? Welke activiteiten van Velon spreken je aan, en welke minder? Wat mis je nog? In januari organiseren we daarom drie online sessies om hierover met schoolopleiders in gesprek te gaan: voor po, vo en mbo. De opbrengst van de gesprekken gebruiken we om ons activiteitenaanbod verder te verbeteren.

We organiseren de volgende sessies:

  • Schoolopleiders vo: maandag 16 januari van 16.00 tot 17.00 uur.
  • Schoolopleiders mbo: dinsdag 17 januari van 15.30 tot 16.30 uur.
  • Schoolopleiders po: dinsdag 24 januari van 14.30 tot 15.30 uur.