Evenementen

Uitnodiging inhoudelijke bijdragen Velon Congres

Uitnodiging inhoudelijke bijdragen Velon Congres

Op 18 en 19 maart 2024 komen ruim 700 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in
Utrecht voor het Velon Congres met als thema: “Opleiden in verbinding”. De congrescommissie nodigt je van harte uit om een actieve bijdrage aan het congres te leveren.


Het Velon Congres 2024 wordt op verzoek van en in overleg met Velon georganiseerd door Utrecht
Leert, een initiatief van samenwerkende schoolbesturen voor Po, Vo en Mbo, lerarenopleidingen en
(overheids-) partners, in samenwerking met By ease | Leids Congres Bureau.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en aanwijzingen rondom de inhoudelijke bijdragen op de website van het congres.