Partners

Toekomstbestendig hoger onderwijs; denkt u mee?

Naar welke thema’s in het hoger onderwijs is meer onderzoek nodig? Over welke onderwerpen zou u meer willen weten voor uw dagelijkse praktijk?

Toekomstbestendig hoger onderwijs; denkt u mee?

De programmacommissie Hoger Onderwijs (PCHO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is voornemens in de komende jaren meer samenhang aan te brengen in haar activiteiten. Hiervoor wil het graag, met behulp van de onderwijspraktijk, -beleid, -wetenschappers en studenten, enkele thema’s identificeren die de komende jaren een belangrijke rol zullen spelen in het hoger onderwijs.

Het meedenken en meedoen kan t/m 4 september 2022 via een korte (anonieme) vragenlijst.

Lees meer via de website van NRO.


Myrte legemaate (2 jaar geleden)

Professionalisering van docenten in het hbo. Docenten hebben een dubbele beroepsidentiteit: die van inhoudelijk expert op vakgebied én van docent.

Die dualiteit wordt weinig besproken. Kennis over effectieve didactiek is beperkt tot 1 of enkele cursussen. Heb mensen die nieuw in het hoger onderwijs zijn al vaker verbazing horen uiten: in andere velden heb je continue/met regelmaat scholing en professionalisering waarom niet als docent? Het is ook niet dat er geen nieuwe inzichten en toepassingen zijn in het vakgebied van de hoger onderwijs docent…


Myrte legemaate (2 jaar geleden)

Effectief leiderschap in het hoger onderwijs. Ook wel onderwijskundig leiderschap genoemd.

In het hoger onderwijs dien je in tegenstelling tot andere onderwijssectoren zelf je lat te bepalen dmv landelijke eindkwalificaties, positionering en visie. Resulterend in een gedeelde doorleefde visie die handvatten heeft voor wanneer we ons wel goed doen. Dit is dé sleutel voor kwaliteitscultuur, effectief teamwerk, samen leren etc. Dit inzicht (vanuit diverse disciplines aangetoond) is veelal onbekend.

Daardoor worden docenten niet optimaal gefaciliteerd om hun werk te doen. Het staat ook het eigenaarschap voor kwaliteit in de weg. Als de kwaliteitslat niet eigen is, ga je er ook niet mee aan de slag.

Veelal speelt ook de cirkelredenering dat leidinggevenden, docenten en NVAO allemaal een van de ander noemen als “die is verantwoordelijk om de lat te leggen”. Dat draagt niet bij aan eigenaarschap voor kwaliteit en daarmee een kwaliteitscultuur.

Als dit in een ziekenhuis/zorg zou gebeuren, dat zouden we dat best vreemd vinden…


Myrte legemaate (2 jaar geleden)

Ik zou graag willen dat er meer onderzoek wordt gedaan naar hoe kwaliteitszorg bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs ipv alleen aan verantwoording. Kwaliteit van het onderwijs is een cruciaal thema. Helaas wordt hier weinig onderzoek naar gedaan weet ik als promovendus op het gebied van kwaliteitscultuur.


M.vangendt@rocmn.nl (2 jaar geleden)

Ik zou graag willen weten wat het effect is van beeld coaching.
Filmen van effectief docentendag in de klas, en deze beelden nabespreken met een beeld coaching.
Hoe effectief is deze manier van professionaliseren?