Nieuws

Terugblik Velon studiedag 2019

Meer dan tweehonderd lerarenopleiders uit po, vo, mbo, hbo en wo kwamen op vrijdag 8 november 2019 voor de Velon studiedag bij elkaar op het Utrecht Science Park.

Terugblik Velon studiedag 2019

Hun doel: leren van en met elkaar in het kader van ‘Partnerschap voor de toekomst: Samen Opleiden, Samen Professionaliseren en Samen Onderzoeken’.

De dag werd inhoudelijk afgetrapt door Miranda Timmermans over de actualiteit van ‘In de school opleiden’. Daarna konden de deelnemers deelnemen aan workshops van zes Velon themagroepen, BRLO en Opleidingsscholen uit de regio Utrecht. Instituutsopleiders, schoolopleiders, praktijkopleiders en studenten van de po-, vo- en mbo-partnerschappen, waarmee Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht samenwerken, verzorgden de in totaal zeventien workshops.

Enthousiaste impressie

Vier reporters liepen de hele dag rond en voerden gesprekken met de aanwezigen. Aan het eind van de dag gaven ze een korte enthousiaste impressie vanuit hun perspectief op de toekomst van samen opleiden, samen onderzoeken en samen professionaliseren.

We hebben als organisatoren genoten van een inspirerende studiedag. We willen de workshopgevers, de reporters en ondersteuners van harte bedanken voor hun inzet. Zonder hen was deze dag niet mogelijk geweest!

Anton Boonen, Els Laroes, Michiel Heijnen, Peter Lorist