Nieuws

Terugblik Velon studiedag 2019

Op 8 november 2019 bruiste het op Utrecht Science Park. Meer dan 200 lerarenopleiders uit po, vo, mbo, hbo en wo leerden van en met elkaar in het kader van ‘Partnerschap voor de toekomst: Samen Opleiden, Samen Professionaliseren en Samen Onderzoeken’.

Terugblik Velon studiedag 2019

De dag werd inhoudelijk afgetrapt door Miranda Timmermans vanuit het perspectief op de toekomst van ‘in de school opleiden’.

Workshops Velon, BRLO en Opleidingsscholen

Daarna konden de aanwezigen meedoen aan diverse workshops. In de eerste ronde workshops verzorgden de zes Velon themagroepen en BRLO de workshops. In de tweede en derde ronde gaven Opleidingsscholen uit de regio Utrecht workshops: zeventien workshops verzorgd door instituutsopleiders, schoolopleiders, praktijkopleiders en studenten van de po-, vo- en mbo-partnerschappen waarmee Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht samenwerken.

Vier reporters uit de verschillende sectoren liepen de hele dag rond en voerden gesprekken met de aanwezigen. Aan het eind van de dag gaven ze een korte en enthousiaste impressie vanuit hun perspectief op de toekomst van samen opleiden, samen onderzoeken en samen professionaliseren.

Inspirerende dag

We hebben als organisatoren genoten van een inspirerende studiedag. We willen de workshopgevers, de reporters en ondersteuners hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder hen was deze dag niet mogelijk geweest.

Anton Boonen, Els Laroes, Michiel Heijnen, Peter Lorist