Nieuws

Velon zoekt nog kandidaten voor ledenraad

In deze vreemde tijd, waarin het Coronavirus ons leven overheerst, blijkt ook weer hoe belangrijk het is om onderwijs op alle mogelijke manieren te kunnen blijven aanbieden. Dit vraagt veel van leraren en dus ook van de lerarenopleider.

Velon zoekt nog kandidaten voor ledenraad

Denk met ons mee over de toekomst van de lerarenopleider en stel jezelf verkiesbaar!

Sinds 2017 heeft Velon een ledenraad die bestaat uit 15 leden. De ledenraad overlegt 4 keer per jaar met het bestuur. Wij willen met de start van de nieuwe ledenraad proberen 2 keer per jaar online te vergaderen en 2 keer samen te komen in Utrecht.

Naast een aantal formele taken, zoals het instemmen met de benoeming van bestuursleden en het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening, willen we vooral de nadruk leggen op het gesprek met elkaar over relevante thema’s voor de beroepsgroep lerarenopleiders. De ledenraad is een belangrijke sparringpartner van het bestuur om te komen tot nieuw beleid. Leden van de ledenraad kunnen signalen van leden en vanuit het werkveld onder de aandacht van het bestuur brengen en adviseren hoe deze een plaats kunnen krijgen in het beleid van de vereniging.

Samenstelling van de ledenraad

Alleen leden van Velon kunnen lid zijn van de ledenraad. Het streven is om uit alle sectoren waarin lerarenopleiders actief zijn, vertegenwoordigers in de raad te hebben. Leden maken in principe drie jaar deel uit van de ledenraad, waarna ze éénmaal herkiesbaar zijn.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken leden voor de ledenraad die:

  • een visie hebben op het opleiden van leraren en de kwaliteit van lerarenopleiders, die de belangen van de eigen instelling en sector overstijgt
  • actief betrokken zijn bij (de kwaliteitsontwikkeling van en/of onderzoek naar) het opleiden en professionaliseren van leraren, via een hogeschool, universiteit of opleidingsschool
  • de belangen van Velon willen ondersteunen en een actieve bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan

Geïnteresseerd?

Leuk! Meld je nu aan

Nog even wat data

  • zondag 10 mei: sluiting kandidaatstelling
  • maandag 25 mei: presentatie alle kandidaten in een speciale verkiezingsnieuwsbrief en oproep voor alle leden om hun stem uit te brengen
  • donderdag 11 juni: sluiting verkiezingstermijn
  • week van 15 juni: kiescommissie laat weten wie verkozen is en bekendmaking nieuwe ledenraad aan de leden van Velon
  • 30 juni: installatie nieuwe ledenraad

Meer weten?

Heb je nog vragen over de verkiezingen? Neem dan contact op met Nicoline Mascini, verenigingsmanager a.i. via verenigingsmanager@velon.nl.