Nieuws

Stel jij jezelf verkiesbaar voor de Velon ledenraad?

Sinds 2017 heeft Velon een ledenraad die bestaat uit 15 leden. De ledenraad komt drie tot vier keer per jaar bijeen. De Velon ledenraad zoekt nieuwe leden. Stel jij jezelf verkiesbaar?

Stel jij jezelf verkiesbaar voor de Velon ledenraad?

De ledenraad heeft een aantal formele taken, zoals instemmen met de benoeming van bestuursleden, het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening. Daarnaast denkt de ledenraad actief mee over het beleid van Velon en wordt zij bevraagd naar haar visie op de thema’s zoals opgenomen in het beleidsplan. Daarmee is de ledenraad een klankbord voor het bestuur. Leden van de ledenraad kunnen ook signalen van leden en vanuit het werkveld onder de aandacht van het bestuur brengen en adviseren hoe deze een plaats zou kunnen krijgen in het beleid van de vereniging.

Samenstelling van de ledenraad

Alleen leden van Velon kunnen lid zijn van de ledenraad. Het streven is om uit alle sectoren waarin lerarenopleiders actief zijn, vertegenwoordigers in de raad te hebben. Leden maken in principe drie jaar deel uit van de ledenraad, waarna ze éénmaal herkiesbaar zijn.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken leden voor de ledenraad die:

  • een visie hebben op het opleiden van leraren en de kwaliteit van lerarenopleiders, die de belangen van de eigen instelling en sector overstijgt
  • actief betrokken zijn bij (de kwaliteitsontwikkeling van en/of onderzoek naar) het opleiden en professionaliseren van leraren, via een hogeschool, universiteit of opleidingsschool
  • de belangen van Velon willen ondersteunen en een actieve bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan

Geïnteresseerd?

Leuk! Meld je nu aan

Nog even wat data

  • zondag 22 maart: sluiting kandidaatstelling
  • donderdag 2 april: presentatie alle kandidaten in een speciale verkiezingsnieuwsbrief en oproep voor alle leden om hun stem uit te brengen
  • zondag 19 april: sluiting verkiezingstermijn
  • week van 20 april: kiescommissie laat weten wie verkozen is en bekendmaking nieuwe ledenraad aan de leden van Velon
  • 14 mei: installatie nieuwe ledenraad

Meer weten?

Heb je nog vragen over de verkiezingen? Neem dan contact op met Nicoline Mascini, verenigingsmanager a.i. via verenigingsmanager@velon.nl.