Partners

Samen opleiden op zijn kop

Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd op het gebied van samen opleiden en professionaliseren.

Samen opleiden op zijn kop

Save the date! Op woensdag 22 juni 2022 (van 16:00-17:00 uur) houdt Miranda Timmermans (lector Samen Opleiden & Professionaliseren) een lectorale rede.

In haar lectorale rede beschouwt lector Miranda Timmermans de ontwikkelingen rondom samen opleiden en professionaliseren tot nu toe, zowel landelijk als voor ons eigen partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling en geeft ze een perspectief op de toekomst. Ze laat zien dat het daarbij vooral moet gaan over leren. Leren van en met elkaar, leren in verbinding en in samenhang, met bijzondere aandacht voor de bijdrage van de lerende leraar. Dit levert bouwstenen op voor doorontwikkeling.

Deze lectorale rede is onderdeel van de partnerscholendag. Meer informatie volgt op een later moment.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.