Partners

Samen opleiden op zijn kop

Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd op het gebied van samen opleiden en professionaliseren.

Samen opleiden op zijn kop

Op 22 juni 2022 hield Miranda Timmermans haar lectorale rede ‘Samen Opleiden op zijn kop’. Daarmee is ze officieel geïnstalleerd als lector Samen Opleiden en Professionaliseren aan de Marnix Academie, Utrecht. Bijzonder is dat deze lector is aangesteld binnen het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO), een samenwerkingsverband van 350 scholen van 40 besturen en de Marnix Academie.

Binnen het lectoraat worden vier onderzoeks- en ontwikkellijnen onderscheiden:

  • Het ontwerpen van een samenhangend curriculum. Samen opleiden vraagt om een vertaling van het bekende beoogde curriculum naar individuele leertrajecten doe aansluiten bij de leermogelijkheden die opleiding en werkplek bieden en tegemoet komen aan de leerbehoeften van de student.
  • Grenzen tussen scholen en opleiding opzoeken en transformeren tot leerrijke verbindingen. Onderzocht wordt hoe je dat doet en wat het betekent voor het ‘leren’ van alle betrokkenen.
  • Binnen de derde onderzoekslijn staat de student centraal. Nagedacht wordt over de wijze waarop studenten mede-ontwikkelaar kunnen worden van hun eigen leerproces en de daarbij passende begeleiding. Studenten worden niet alleen betrokken bij het evalueren en meedenken maar krijgen een rol als co-creator of mede-opleider.    

Carolien van Riswijk (2 jaar geleden)

Is de lectorale rede van Miranda ook online te volgen?
Het is toetsweek bij ons, dus naar Utrecht komen is helaas geen optie..