Partners

Effect van samen opleiden

Marijke Bakker wordt bij de HAN opgeleid tot leraar economie.

Effect van samen opleiden

Een deel van dat opleiden gebeurt binnen Samen Opleiden, in het partnerschap Passie voor leren. Wat merkt zij hier in de praktijk van?

Marijke is geen doorsnee-student. Ze volgt tegelijkertijd met de bacheloropleiding Leraar Economie tweedegraads ook onderdelen van de Master leraar Economie Eerstegraads. Door het combineren van studies is het voor haar van belang dat de opleiding goed georganiseerd is en dat ze goed begeleid wordt. Ze heeft dan ook heel bewust voor de HAN gekozen, omdat hier veel aandacht is voor persoonlijke begeleiding en het BaMa-traject hier gedetailleerder is uitgedacht dan zij bij andere hogescholen ondervond. En dat terwijl Marijke van Texel komt en er dus veel voor over moest hebben om in Nijmegen te gaan studeren. Gelukkig bevalt haar dat goed. 

Wat voor een school past bij mij?

Marijke heeft een pittig weekrooster: de eerste drie dagen van de week volgt ze colleges op de HAN-Campus, op donderdag heeft ze les en intervisie in de coachgroep op één van de scholen die zijn aangesloten bij Passie voor leren en op vrijdag loopt ze stage op een andere school. “Dat is één van de voordelen van de manier waarop binnen dit partnerschap vormgegeven wordt aan Samen Opleiden; ik heb in de paar maanden dat ik hier studeer al zo veel verschillende scholen van binnen gezien, dat ik dadelijk veel beter weet welke school goed bij mij past en welke wat minder!”  

Lees verder via de website van HAN University of Applied Sciences.